Home

Befolkning statistik

Befolkningsstatistik; Kvartal 4, 2019 Folkmängd i riket, län och kommuner 31 december 2019 och befolkningsförändringar 1 oktober-31 december 2019. Totalt. Kod Kommunnamn Folkmängd Folkökning Levande födda Döda Födelse- överskott Inflyttade Utflyttade Flyttningsnetto Juste-ringar [1]. Det här är en lista över länder ordnade efter folkmängd.I juli 2019 beräknade Förenta nationerna att jorden hade en befolkning på ungefär 7,71 miljarder människor. [1]Listan innehåller även avhängiga territorier, vilka står kursiverade Befolkningsstatistik är statistik som visar folkmängden och dess utveckling i ett land eller annan geografisk region.Statistiken redovisa uppgifter som exempelvis födda och döda och befolkningens fördelning med avseende på ålder, kön, civilstånd, boende, arbete, hälsa och andra mätbara uppgifter.. Statlig befolkningsstatistik framställs, sammanställs och redovisas av ansvarig. Kontakt Adress: Besöksadress: Skolgränd 2 118 24 Stockholm Postadress: Box 15115 SE - 104 65 Stockholm Telefon: 08-462 25 4

Den årliga befolkningsstatistiken är en totalräknad statistik som beskriver befolkningens sammansättning i olika avseenden (kön, ålder, medborgarskap, födelseland, regional fördelning m.m.) och förändringar i befolkningen över tiden SKR samlar in viss statistik som rör verksamheten i kommuner och regioner, till exempel personal- och lönestatistik för anställda, vissa delar av ekonomi- och verksamhetsstatistiken, hälso- och sjukvårdsstatistik med mera Befolkningsstatistik. Landskrona fortsätter att växa och befolkningen har nu ökat 21 år i rad. Den 30 juni 2020 hade Landskrona 46 222 invånare. Sedan år 1999 har kommunen ökat sin befolkning med 8 886 personer. Vid årsskiftet 2019/2020 hade Landskrona 46 090 invånare,. Befolkning. Ämnesområdet omfattar statistik över den i landet stadigvarande bosatta befolkningens volym, sammansättning och förändringar, t.ex. födelse, död. Historisk befolkningsutveckling, befolkningsprognos, ålder, utbildningsnivå, sysselsättning, inkomster och boendeförhållanden är några av de statistikområden som du hittar här. Statistiken finns i form av en statistikdatabas, områdesfaktablad och korta kommentarer och analyser. Under geografi finns det kartor som visar de delområden statistiken redovisas på

Folkmängd i riket, län och kommuner 31 december 2019 och

 1. Befolkningstätheten beräknas genom att dela den totala befolkningen med den totala landarealen. Statistiken representerar inte landets verkliga befolkningstäthet i olika områden, men visar hur många invånare landet har per kvadratkilometer
 2. I invandrarlandet USA bor människor från världens alla hörn. På senare årtionden har de nya invånarna framför allt kommit från Latinamerika och Asien. USA:s befolkning ökar stadigt med runt 2,5 miljoner invånare om året
 3. Här redovisas befolkningsstatistik enligt SCB:s officiella siffror för hela Östersunds kommun
 4. Befolkningsstatistik: Statistik per område 2016 . PDF, 1 MB | Lyssna. Dokumentet innehåller statistik för kommunens geografiska områden. Du kan bland annat se befolkningens ålderssammansättning, utbildningsnivå, sysselsättning och medelinkomst
 5. Kanske undrar du hur många som bor i Slite eller hur befolkningen utvecklats på Fårö över tid? I Demografen webb finns uppgifter från år 1985-2019. Du kan välja data för hela regionen, socknar eller tätorter. Kartor över några statistik-områden finns längre ner på denna sida. För frågor om befolkningsstatistik, kontakta.
 6. År Folkmängd, 31/12 Födelsenetto under året Flyttnetto under året Sammanlagd förändring; 2019: 59058: 50: 257: 330: 2018: 58 728: 137: 349: 49

Lista över länder efter folkmängd - Wikipedi

Befolkningen i Östersunds kommun var enligt SCB:s officiella siffror 63 779 personer den 31 december 2019. Detta innbar en ökning med 552 personer under 2019 Över­gripande information om kommunens befolkning och dess ålder, arbete, inkomster och utbildning. Här finns också uppgifter om kommunal ekonomi och bostäder samt mandat­för­delningen i kommun­full­mäktige

Befolkningsstatistik per delområde, i åldersklasser 2018-12-31 Ålder vid årets slut Totalt 0-5 6-15 16-18 19-64 65- 2018 Diff Pajala kommun 6 052 338 609 182 2 847 2 076 6 039 13 Pajala-området Ålder 2019-12-31 Totalt 0-5 6-15 16-18 19-65 65- 2018 Diff Pajala 2 107 139 244 68 1 110 546 2 122 -1 Befolkningsstatistik. Här presenteras statistisk rörande befolkningen i Luleå kommun. Luleå kommun 2019-12-31. Folkmängd. 78 105. Födda under året 762. Döda under året 686. Födelsenetto 76. Inflyttade under året 3 849. Utflyttade under året 3 652. Flyttnetto 197. Befolkningsstatistik. Befolkning 2017 hade Hedemora kommun 15 556 invånare. Sedan 2016 har antalet invånare ökat med 105 personer. Inkomst (avser 20-64 år) År 2017 var medelinkomsten i kommunen 281 000 kr (307 000 kr för män och 253 000 kr för kvinnor). Arbetsmarkna Befolkningsstatistik. Norrtälje är en tillväxtkommun. Här bor över 63 000 personer och befolkning har ökat stadigt de senaste åren Fotnoter Med värdet (0) i denna tabell avses att uppgiften är okänd. år 1861 Folkmängden efter ålder överensstämmer inte med den totala folkmängden

Källa: Befolkningsstatistik, SCB. Summerad fruktsamhet 1890-2015. Barnlösa efter ålder 1970, 1985, 1995 och 2015. År 1970 hade många blivit föräldrar vid 25 års ålder. Idag är en majoritet barnlösa vid den åldern Befolkningsstatistik. Den 30 september 2020 hade Jönköpings kommun en folkmängd på 142 316, vilket är en ökning med 1 235 personer sedan årsskiftet. Jönköpings kommun har en något yngre befolkning än riket. Medelåldern i Jönköpings kommun är 40,3 år,. Befolkningsstatistik. Kommunen tar fram statistikuppgifter, analyser, områdesindelningar med mera och beställer också en årlig befolkningsprognos för kommunen. Under länkarna nedan finns några statistiska uppgifter om kommunen. Veckans befolkningssiffra Här hittar du tabeller med statistik om antalet invånare i kommunen, tätorter, i glesbygd, församlingar samt befolkningsförändringar. I SCB:s tätortsfakta finns befolkningsstatistik för kommunens tätorter. Källa: Statistiska centralbyrån (SCB)

Befolkningsstatistik - Wikipedi

Befolkningsstatistik . Language Under år 2019 ökade folkmängden med 1 329 personer. Vid årsskiftet 2019/2020 hade Sollentuna kommun 73 857 invånare. Under 2019 ökade folkmängden i kommunen med 1 329 personer. Folkökningen i Sollentuna. Befolkningsstatistik. Uppsala är befolkningsmässigt Sveriges fjärde största kommun. De senaste åren har befolkningsökningen legat på historiskt höga nivåer. Den sista december 2019 var den officiella folkmängden i Uppsala kommu

Befolkningsantal - Globali

Här presenteras varje vecka aktuell statistik över befolkningens storlek och sammansättnin Världens befolkning kommer att öka från dagens 7,7 miljarder till 9,7 miljarder 2050, enligt en ny rapport. I Afrika söder om Sahara beräknas befolkningen fördubblas under den här perioden Statistik och fakta om Stockholm. Stockholm är en av de snabbast växande regionerna i Europa. Allt fler väljer att flytta till Stockholm samtidigt som vi lever längre och fler barn föds Kungsbacka kommun hade 84 395 invånare den 31 december 2019. Under 2019 ökade befolkningen med 1 047 personer. Kungsbacka är, sett till invånarantalet, landets 26:e största kommun Ålands statistik- och utredningsbyrå Besöksadress: Ålandsvägen 26, Mariehamn Postadress: Pb 1187 AX-22111 MARIEHAMN Telefon: +358 18 2549

Hur många bor det på Gotland? Var arbetar gotlänningar? Hur jämställda är de och hur är det med företagandet? Hur är det i Region Gotland jämfört med andra kommuner och landsting? Här hittar du statistik, fakta och jämförelser Statistik för Gävle kommun. Här hittar du statistik och siffror för kommunen, så som folkmängd, valresultat, sysselsättning, öppna data, ekonomi och skatt Här hittar du statistik om befolkning, arbetslöshet, näringsliv och mycket mer. I Helsingborgs stads statistikdatabas kan du själv ta fram statistik. Klicka på det ämnesområde du är intresserad av. Under varje ämnesområde kan du söka statistik för Helsingborg som helhet eller för geografiska statistikområden Eksjö kommun har den näst största procentuella (relativa) ökningen i länet. Störst ökning i absoluta tal har Jönköpings kommun med 1 859 invånare och sjätte störst ökning har Eksjö med 86 invånare Staffanstorps kommun använder sig av befolkningsstatistik från Statistiska centralbyrån, SCB.Statistiken uppdateras två gånger årligen. Statistiken täcker in en mängd olika områden som befolkning, arbetsmarknad, boende, hälsa, omsorg och samhälle

Befolkningsstatistik. Region Sörmland genomför egna undersökningarna Liv & Hälsa samt Liv & Hälsa ung. Vi sammanställer också rapporter och underlag från olika statistiska källor som i rapporten Hälsan i Södermanland Befolkningsstatistik. Här kan du ta del av befolkningsstatistik (antal invånare) per vecka för Kils kommun. Viss statistik är grupperad per nyckelkodsområden (NYKO) och du kan med hjälp av kartorna nedan se vilka områden det gäller

Folkmängd 31 december; ålder - Regionfakt

Malmö är Sveriges tredje största stad och är den snabbast växande storstaden i Sverige. Befolkningstillväxten beror främst på att fler föds och att fler flyttar hit. Malmö har en ung befolkning, nästan hälften av invånarna är under 35 år Befolkningsstatistik. I Gislaveds kommun bor det 29 963 invånare (31 december 2019). Antalet invånare har ökat sedan år 2013, vilket främst berott på en ökad inflyttning från andra länder. Under första halvåret 2020 har antalet invånare sjunkit Befolkning, födda, döda, inflyttade och utflyttade från år 2015-2019; Tabellinnehåll. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. Befolkning. 11228. 11396. 11496. 11631. 1167 Nyköpings kommuns befolkningsstatistik och utveckling. Rapporter och prognos finns längst ner på sidan. Hela kommune Faktablad med samlad befolkningsstatistik för delområden inom Norrköping och för hela Norrköping. Faktabladen är färdiga sammanställningar av befolkningsstatistik i pdf-dokument för delområden inom Norrköping. Indelningen utgår från de så kallade statistikområden som är definierade inom Norrköpings kommuns geografiska gräns.. Bladen innehåller även kartor över aktuellt.

Hitta statistik för kommuner och regioner - SK

Befolkningsstatistik och prognoser; Priser och stipendier Expandera. Grafisk profil; Guide till Täby ; Undersökningar och enkäter; Täbys historia; Organisation Expandera. Trygghet och säkerhet Expandera. Offentlighet och sekretess Expander Tabellverket Sverige fick en nationell befolkningsstatistik 1749. Fr.o.m. detta år skulle prästerna årligen fylla i förtryckta formulär med uppgifter om befolkningen i respektive socken; antal födda och döda, vigda och skilda samt inbyggarnas antal fördelade efter kön, civilstånd, yrke, stånd och olika åldersgrupper På olofstrom.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2019 A5 - Kv1 2019 korr.docx Befolkningen i länet ökade med 8 400 under första kvartalet Sveriges folkmängd var 10 255 102 den 3 Aktuella värden, historiska data, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender - Storbritannien - Befolkning

Landskrona stad - Statistik

Befolkningsstatistik. Befolkningsstatistik Här hittar du folkmängd per by, månadsstatistik och kommunfakta. Befolkningsstatistik. Befolkning per by. Befolkning per by 2019. Befolkning per by 2018. Månadsstatistik. Månadsstatistik januari-augusti 2020. Månadsstatistik januari-december 2019 Key figures on the EU: institutions, member countries and the EU econom

Statistikcentralen - Befolkning

Vi använder cookies för att förhöja din upplevelse på sidan. Läs mer om hur vi hanterar cookies Västra Götalands befolkning förväntas växa till drygt 1,95 miljoner invånare år 2040. Det innebär 235 000 fler invånare 2040 jämfört med 2018, vilket i genomsnitt är en ökning med cirka 11 200 fler.. Folkmängd i distrikten 2019-12-31 Hultsfred 5 783 Järeda 604 Lönneberga 1 048 Målilla med Gårdveda 1 766 Mörlunda 1 432 Vena 1 194 Virserum 2 233 Tveta 147 Totalt

Statistikskolan: Urbanisering – från land till stad

Kommunen får statistikuppgifter från Statistiska Centralbyrån (SCB). Mätningen görs den 31 december varje år och siffrorna levereras till kommunen i mars året därpå. För frågor kontakta Henrik Sommarström Telefon: 0511-38 60 46 E-post: henrik.sommarstrom@gotene.s I databasen kan du hitta och spara ner statistik om kommunen i excelformat. Du har också möjlighet att skriva ut det du finner intressant. I Områdesstatistiken presenteras i stort sett våra stads- och landsbygdsdelar med siffror om folkmängd, folkmängdsförändringar, ohälsotal, inkomster, bilinnehav, arbetslöshet m.m. Du har möjlighet att själv göra urval på olika år, områden. Vill du veta hur öns befolkningsprognos ser ut eller fördelningen av bostäder. Du kanske undrar hur Lidingöbornas hälsa är. Kolla in staden i siffror

Befolkningsstatistik 2019. 31 mars 2019 var 24 317 personer folkbokförda i Kristinehamn. Föregående år: December 2018: 24 336: December 2017: 24 650: December 2016: 24 671: December 2015: 24 270: December 2014: 24 114: Dela sidan: Dela på Facebook Dela på Linkedin Dela på Email. Sidan uppdaterad: 16 jul 2019 Vänersborgs kommuns offentliga webbplats. Här finns information om kommunens verksamheter och tjänster Region Skåne tar varje år fram underlag och statistik kring hur läget är i Skåne. Det kan till exempel handla om hälsa, utbildning eller arbetsmarknad Befolkningsstatistik. Linköping är Sveriges femte största kommun och antalet kommuninvånare ökar stadigt. Befolkningsstatistik från kommunens statistikdatabas finns tillgängligt som öppna data Hämta uppgifter om folkbokföring genom systemet Navet. Tjänster i Navet. Navet hämtar uppgifter direkt från folkbokföringsdatabasen

Befolkningsstatistik 2015 Befolkningsstatistik 2014 Befolkningsstatistik 2013 Befolkningsstatistik 2012 Befolkningsstatistik 2011 Befolkningsstatistik 2010 Befolkningsstatistik 2009 Befolkningsstatistik 2008 Befolkningsprognos Fakta om Dals-Ed (FHI Statistik. Många är intresserade av att lära mer och hitta fakta. I länkarna nedan finns uppgifter om alla som bor eller arbetar i kommunen, uppgifter om bostäder och kommunal ekonomi Under år 2017 ökade folkmängden i Västerås med 2714 personer (1 538 män och 1 176 kvinnor). Under de senaste tio åren har Västerås ökat sin folkmängd med 16 406 personer, vilket motsvarar 1640 personer per år Befolkningsstatistik. Under de senaste decennierna har hälsan i befolkningen som helhet förbättrats i Sörmland och i Sverige. Hälsan och förutsättningarna för att ha en god hälsa är inte jämnt fördelade, det finns skillnader mellan olika grupper i samhället och skillnaderna ökar också inom vissa områden Befolkningens storlek har betydelse för storleken på statsbidrag och intäkter från utjämningssystemet. Beroende på sammanhanget är det befolkningen per den 1 november respektive befolkningen per den 1 januari som används

Fakta om briter i Danmark - Danmarks Statistik

Statistik och analys - Göteborgs Sta

Statistiska centralbyråns (SCB) befolkningsstatistik är Göteborgs officiella folkmängd. SCB:s befolkningsstatistik baseras på uppgifter om folk­bok­förda personer som Skatte­verket lämnar till SCB. Statistiken som beskriver folkbokförda personer vid respektive årsskifte (31/12) är Göteborgs officiella befolkningsstatistik. Utöver SCB:s årliga befolkningsstatistik tas. Befolkning Innehåll Befolkningsstruktur 31.12 Demografisk försörjningskvot kommunvis Befolkningens ålderstruktur 31.12 Befolkning och befolkningsprognos efter åldersgrup Befolkningsförändringar Utvecklingen av folkmängden Levande födda och döda Flyttningsrörelsen Befolkning efter härkomst och språk 2019 Befolkning efter språk 31.12 Befolkning efter medborgarskap Utlänningar som.

Världens länder i förhållande till deras befolkning

Snabbstatistik om Södertälje kommun Statistik per den 31 december 2018 Befolkning: 97 381. Andel av befolkningen med utländsk bakgrund*: 54,3 % Medelålder: 39,3 år. Befolkningstäthet: 140,27 inv./kvkm (185,43 inv/kvkm landareal Sveriges befolkning. När Tabellverket inrättades 1749 fick Sverige som första land i världen en modern befolkningsstatistik och de befolkningstal som redovisas efter detta år för Sverige är mycket exakta Befolkningsstatistik. På de här sidorna kan du följa befolkningsutvecklingen i kommunen. Du kan hitta befolkningsstatistik både för kommunen som helhet samt för kommunens tätorter, småorter, distrikt och församlingar Fakta om Ekerö kommun & jämförelser. På Kommunsiffror kan du få snabba fakta över t ex folkmängd, medelålder och medelinkomst i Ekerö Kommun

Folkabo – WikipediaUndersök en tematisk karta”Ensamkommande flyktingbarn” – Statistik, 70% Afghanistan

Bräcke kommun ligger i Jämtlands län och har 6 298 invånare. Antalet invånare i kommunen är det 31 i landet 90 procent av befolkningen bor i tätorter och 10 procent bor i glesbygd. Antal invånare per distrikt. Råda distrikt: 18 602 (Mölnlycke och Pixbo) Landvetter distrikt: 10 149 Härryda distrikt: 2 424 Björketorps distrikt: 6 764 (Hindås, Rävlanda, Hällingsjö och Stora Bugärde) Restförda: 3 SCB sidor om befolkningsstatistik. Sveriges Kommuner och Landsting. Faktaansvarig: Anneli Jansson. Publicerad/uppdaterad av: Anneli Jansson. Sidan granskad/uppdaterad: 17 november 2014. Skriv ut. Dela på Facebook. Dela på Twitter. Sagolika sunne Sunne är.

 • Primark sweden stockholm.
 • Kendall schmidt instagram.
 • Playa del sol dansprogram 2018.
 • Id06 glömt logga ut.
 • Rezeptabrechnung hilfsmittel.
 • Sas group.
 • 7 party with a view fotos.
 • Eurotunnel preise wohnwagen.
 • Gjuta rostfritt.
 • Snack automaten hofmann.
 • Küchen aktuell gehalt.
 • A7 kassel events.
 • Tvl 2017 tabelle.
 • Patwa.
 • Kakel outlet dalsjöfors.
 • Zodiac killer cipher letters solved.
 • Mmol betyder.
 • Buss 100 tidtabell.
 • Godaste kladdkakan aftonbladet.
 • Chevrolet tahoe 5.3 v8 verbrauch.
 • Brazilian blowout preis.
 • Nokia 8110.
 • Mungos gambianus.
 • 4g antenn båt.
 • Kentucky bourbon whisky.
 • Biodata keanon santoso beserta agamanya.
 • Vegetarisk kinamat recept.
 • Sebastian stakset radio.
 • David dobrik merch.
 • Lycksele bostäder.
 • Chorizo pyttipanna.
 • Om det säljer bra är det bra.
 • 123 schtunk 2018.
 • Cookie clicker cheats.
 • Starta motorsåg husqvarna.
 • Waldorf astoria münchen.
 • Afro salong stockholm.
 • Us debt by year.
 • Vgw sele.
 • Davos möte.
 • Negativ jonisering.