Home

Vätskebalans 1177

Vätskeersättning - 1177 Vårdguide

Vätskebalans - en fysiologisk bakgrund . eller . Vatten, elektrolyter och protoner . Tryggve Nevéus . Bosönseminariet . oktober -1 För att upprätthålla kroppsvikten krävs balans mellan intag och förbrukning av energi. Energiutgifterna består i huvudsak av två delar, basal energiåtgång för att hålla kroppstemperaturen och försörja organen med energi och energiåtgång till följd av fysisk aktivitet Njurarna renar blodet från ämnen som inte behövs i kroppen. Sådana ämnen kallas restprodukter. I njurarna bildas urin och restprodukterna lämnar kroppen med urinen. Njurarna är också viktiga för att reglera vattenbalansen, saltbalansen och blodtrycket i kroppen SÅ FUNGERAR KROPPEN Så fungerar hormonsystemet. Hormoner är ämnen som styr mycket av det som händer i kroppen. Bland annat hur vi växer, när vi kommer i puberteten och kroppens balans av vatten och salter

Vätskebalans - Wikipedi

vätskebalans. vätskebalans, salt-vattenbalans, den balans som kroppen strävar efter att hålla mellan sitt innehåll av (14 av 99 ord) Vill du få tillgång till hela artikeln? Testa NE.se gratis eller Logga in. Fördelningen av vätska i kroppen. Kroppen består till mellan 55 och 60 % av vatten KORTA RÅD Ringer-Acetat eller annan balanserad kristalloid lösning som t ex Ringerfundin och Plasmalyte kan användas i princip i alla akuta situationer samt vid dehydrering. Natriumklorid kan användas när rikliga kloridförluster föreligger såsom vid ileus. Natriumklorid kan även användas när det är önskvärt att S-Natrium inte skall ligga för lågt, t ex hos patienter [

BAKGRUND Hyponatremi defineras som en S-Na-koncentration < 135 mmol/L. Hyponatremi är en vanlig elektrolytrubbning. Den förekommer i upp till 15-30 % av alla sjukhusvårdade patienter. Sjukhusvårdade patienter med hyponatremi har en förlängd vårdtid samt ökad mortalitet som är relaterad till graden av hyponatremi. Hyponatremi bör alltid utredas då det kan vara tecken på en allvarlig. Syra/basbalnsen är viktig för kroppen. Ät mer grönsaker och frukt så du inte blir försurad! Din kost bör vara balanserad så att den innehåller mat som är optimal för hälsan vad gäller totalt PH-värde Vätskebalans Retention av natrium- och vatten kan uppstå vid avancerad kronisk njursvikt (stadie 4 och 5). Detta kan i sin tur leda till ödem och hypertoni. Patienter med avancerad njursvikt och övervätskning kan kräva höga doser loop-diuretika, t ex furosemid 500-1000 mg dagligen. Rubbningar i kalk-fosfat-D-vitamin-omsättninge Normalt har man två njurar. Man brukar inte kunna känna njurarna eftersom de ligger mot ryggraden, väl skyddade och täckta av revbenens nedre del. Varje njure är formad som en böna, 10-12 centimeter lång och väger ungefär 150 gram

Vätskebalans - Allt du behöver veta · Waterlogi

 1. Vätskebrist sker lättast när kroppen förlorar stora mängder vätska snabbt, som till exempel vid kräkningar eller diarré. Det är också möjligt att drabbas av vätskebrist vid hög feber eller kraftig svettning till exempel vid hård fysisk ansträngning i varmt klimat
 2. Hämta ut recept För att hämta ut läkemedel på recept krävs e-legitimation, t ex BankID. Detta kan du skaffa via din bank. För att hämta ut recept åt andra krävs en fullmakt
 3. dre tydliga, symptom. Här hittar du tolv tecken på att du lider av vätskebrist
 4. Har du koll på elektrolyterna? Naturlig hälsa 11 augusti, 2018. Elektrolyter har många viktiga funktioner i kroppen och är inblandade i allt från att reglera våra hjärtslag till att styra våra nerver och vår muskelfunktion
 5. Kontrollera om nyttjade läkemedel påverkar vätskebalans eller kroppens temperaturreglering. Hjälp varandra. Sök hjälp om du känner dig yr eller matt, om du är mycket törstig eller har huvudvärk. Kontakta ensamstående släktingar, vänner eller grannar och fråga hur de mår i hettan

BAKGRUND Akut pankreatit (AP) är en akut påkommen inflammation i bukspottkörteln med smärta och förhöjt amylas och lipas. Incidensen varierar geografiskt och är ca 40-50 per 100 000 invånare och år i Sverige.De flesta akuta pankreatiter förlöper med ett snabbt tillfrisknande inom 3-5 dygn, medan 10-20 % får ett allvarligt förlopp, som kräver stora sjukvårdsresurser.Trots. Osmoreglering eller vätske- och elektrolytbalans, är kroppens kontroll av det osmotiska trycket, vattennivåerna i plasman och vävnaderna, genom kompensation för vätskeförlust eller utsöndring av överflödig vätska. Det är en av de tre viktigaste homeostatiska mekanismerna i kroppen hos djur och människa (de övriga är termoreglering och reglering av blodsockernivåer)

Viktigt med vätskebalans - Nationellt kompetenscentrum

 1. st en elektrolyt (), det vill säga att det är en rubbning i osmoregleringen.Sådana sjukdomar kan uppstå av felaktig kost och dryck eller som en konsekvens av ett annat tillstånd, till exempel en njursjukdom, allvarlig.
 2. Vätskebalans. 2017-11-07: Varför försvinner de egendefinierade varieablerna som görs för en patient i Vätskebalansen? Exempelvis Sårdränage 1 i samband med registrering av värden
 3. Vätskebalans och torrvikt. Vätskebalans och torrvikt Vätskebalans. 70 - 80 % av kroppsvikten utgörs av vätska. Resterande är fast massa till exempel skelett, hud, muskler. Genom att logga in på 1177.se kan du som patient ha kontakt med våra mottagningar och utföra dina vårdärenden när det passar dig

Vätskebalans. Hos patienter med minskad eller upphörd urinproduktion som behandlas med hemodialys sker oftast en vätskeansamling i kroppen mellan dialysbehandlingarna. Den påverkar bland annat vikten och blodtrycket. Patienten ordineras en torrvikt, som är målvikten efter dialys då överskott av vatten avlägsnats Vätskelista DOKUMENTINFO: www.viss.nu Dokumentet är framtaget av Eva Sundborg, omvårdnadskoordinator för Viss, Stockholms läns landsting, 2012 Patientnamn Tillfällig vätskebalans (över fyra timmar) från olika drycker i relation till vatten. Du behöver alltså inte bry dig överhuvudtaget om vad du dricker, så länge du dricker så fixar din kropp det där med salt och vätskebalans i kroppen vätskebalans. ↓ hyponatremi. 280-300 mosmol/kg. U-Osmolalitet. njurfunktion. ↓ vid nedsatt förmåga att koncentrera urin. >750 mosm/kg efter 8-10 h vätskekarens. P-Osteokalcin. skelett-omsättning. ↑ ökad bennybildning, osteoporos, hyper -paratyreoidism. Vuxna: 10-43 µg/L. P-Pankreas -amylas. bukspottkörtel-inflammations-markör

Allt om lunginflammation (pneumoni) - symtom och behandling. Lunginflammation, eller pneumoni, drabbar årligen ungefär en procent av den vuxna befolkningen i Sverige och ca 20 - 40 procent av dessa kräver sjukhusvård Andra viktiga funktioner för njurarna är att reglera kroppens salt- och vätskebalans, delta i regleringen av blodtrycket m.m. Akut eller kronisk Foto: Colourbox. Njursvikt finns i två former - akut och kronisk. Akut njursvikt kan orsakas av bl a vätskebrist, hjärtsvikt, svår infektion eller inflammation Åtgärda faktorer hos patienten som utgör ökad infektionsrisk. Alla tillstånd som påverkar immunförsvaret negativt såsom diabetes, malnutrition (övervikt/undervikt) malignitet, pågående infektion, recidiverande hudproblem, rökning och alkoholbruk, hög och låg ålder utgör kända riskfaktorer för infektion och komplikationer KOL är en av vår tids stora folksjukdomar. Symptomen kommer ofta krypande och sjukdomen utvecklas långsamt. Rökning i ung ålder är en stor riskfaktor Orsaken till det låga blodtrycket är ibland svår att bestämma men kan bero på sänkt vätskebalans (kräkningar, blödning), intag av blodtryckssänkande mediciner, andra läkemedel eller bero på andra bakomliggande sjukdomar såsom t ex diabetes

Praktisk Medicin är en av de mest använda informationskällorna för läkare och annan vårdpersonal. Privatpersoner hänvisas till www.doktorn.com som är en av Sveriges största webbsidor för kunskap om hälsa och medicin till allmänheten Kapillärerna släpper också ifrån sig restprodukter ner till primärurinen som kroppen vill bli av med. På det här sättet regleras primärurinens salt-, surhets- och vätskebalans. Rörsystemet mynnar sedan ut i njurbäckenet, där urinen samlas

Vätskebrist ska tas på allvar, det försämrar din prestationsförmåga och i värsta fall kan vätskebrist leda till uttorkning. Lär dig vilka tecken på vätskebrist du ska vara uppmärksam på Dag- och kvällssjuksköterskan räknar ut en vätskebalans för att få ett mått på hur vätskebalansen ser ut just nu och/eller få fram vilken mängd diures i ml som patienten behöver kissa per timme för att nå önskad vätskebalans. Detta görs genom att ta med beräknad mängd vätsketillförsel för hela dygnet Översikt. Ett strukturerat omhändertagande av en patient enligt ABCDE syftar primärt till att identifiera och behandla livshotande tillstånd i rätt ordning

elektrolytbalans. elektrolytbalans, kroppens tillstånd med hänsyn till intag och förluster av salter (elektrolyter). Begreppet används främst inom sjukvården men även inom djur- och växtfysio. Elektrolytbalans har ett nära samband med kroppens syra-basbalans och med omsättningen av vatten (vattenbalansen) Albumin är kroppens mest förekommande protein. Vid leverskada, leversjukdom, njursjukdom och vissa tarmsjukdomar kan albumin minskas. Testa dig idag Perioder av höga temperaturer kan vara påfrestande på hälsan, och med klimatförändringarna förväntas värmeböljor bli vanligare. Därför har Folkhälsomyndigheten sammanställt kunskap på området och tagit fram en vägledning och informationsmaterial som stöd i samhällets hantering Njurens reglering. I Njurens funktion påstår jag bland annat att njuren påverkar kroppens blodtryck, saltbalans och syra-bas-balans. Jag tänkte fördjupa mig lite i dessa punkter nu, och försöka förklara lite mer i detalj hur detta går till. Regleringen av blodtrycke

Njurarnas uppgift – Njurar

Syra-basbalans introduktion till arbetsseminarium . Eva Hovstadius . För sjuksköterskeprogrammet . Institutionen för Folkhälso- och Vårdvetenska Det här med basisk mat kan verka komplicerat. Hur kan en citron vara basisk och socker surt? Basbalans.se reder ut begreppen

Hud (latin cutis, grekiska derma) är den mjuka vävnad som täcker kroppsytan på människor och andra ryggradsdjur. Huden utgör ett mekaniskt skydd mot omvärlden och bidrar till vätskebalans och värmereglering. Kemiska ämnen i hudens utsöndringsprodukter skyddar också mot patogener.Den inrymmer känselsinnet och speciella vävnader som hår, naglar och hudkörtlar Reglerar vätskebalans och känsla av törst. När vissa kroppsvätskor blir för koncentrerade aktiveras osmoreceptorer som triggar utsöndring av ADH-hormon. ADH gör att njurarna behåller mer vätska för att späda ut andra ämnen. Dessutom stimuleras hypotalamiska neuron som får oss att blir törstiga och dricka mer vätska RLS-85 betyder Reaction Level Scale och är från år 1985. Det är en svensk klassificering av graden av medvetande eller medvetslöshet. Internationellt använder man oftast Glasgow Coma Scale.Skalorna skiljer sig i hur de bedömer patienten

Vätskebalans ska kontrolleras (vätskelista, urinmätning). Vikt registreras var tredje dag. Sträva efter urinproduktion > 1 liter per dygn. Vätskebehandling Dygn 1 Målet är att minst 3 liter vätska ska ges. 1. 1 000 ml NaCl. 2. 1 000 ml Glukos 5 % med 40 mmol Na + 20 mmol K + eventuella tillsatser / Elektrolytrubbningar, syra-bas och vätskebalans / Hyponatremi; Hyponatremi. Definition. Mild hyponatremi 126-135 mmol/l är oftast inte symtomgivande, vid måttlig-svår hyponatremi <125 mmol/l beror symtomen på om den utvecklas akut (<36-48 timmar) eller kroniskt Bristande kontroll av vätskebalans hos patient med mekaniskt cirkulationsstöd I februari 2020 vårdades en man i 65-årsåldern på Skånes universitetssjukhus i Malmö efter att ett fall i hemmet orsakat en fraktur i ländryggen

lantistjejen.blogg.se jag är en ensamstående mamma som har många intressen som jag kommer att dela med mig av till er läsare. min blogg kommer att handla om recept, tips i köket, hästar och westernridning Orkar du inte läsa biokemin? Gå hit så kommer du direkt till vad du kan göra för att minska vätskeansamling i kroppen och strumpavtryck på vaden.. Njurarnas funktion är A och O när det gäller vätskebalans. För kvinnor består cirka 55 procent av kroppsvikten av vatten Sommarhettan är kvar i Sverige och än så länge finns inga tecken på svalare dagar. Men hur mycket vätska behöver kroppen egentligen för att klara av hettan? Vi frågade Therese Djärv. Riskgrupper är framförallt äldre, kroniskt sjuka, personer med funktionsnedsättning, små barn och gravida samt personer som tar vissa mediciner som påverkar kroppens förmåga att anpassa kroppsvärme och vätskebalans, till exempel vätskedrivande eller antidepressiva läkemedel och neuroleptika

Energi-, närings- och vätskebehov - Vårdhandboke

Blodtrycksregleringen försämras och man får förhöjt blodtryck.; Salt- och syrabasbalansen rubbas. Om kaliumbalansen förändras finns risk för rubbningar i hjärtrytmen. Kaliumnivån i blodet kan också ändras beroende på hur surt blodet är De kallas kroppens reningsverk och kan filtrera 180 liter kroppsvätska varje dygn - även när de går på halvfart. Men njurarna har flera andra livsviktiga uppgifter, som att reglera kroppens salt- och vätskebalans, hjälpa till att bygga upp skelettet och tillverka hormoner Besöksförbud och begränsningar för medföljare 03 april 2020, 08:53. För att minska smittspridning råder besöksförbud på Karolinska (utom för vårdnadshavare) Njurdagboken - En sida för dig som har njursvikt. Njurdagboken vänder sig till dig som har njursvikt, och även till närstående och övriga intresserade Koffein i normala mängder likt några kaffekoppar varje dag påverkar inte din vätskebalans. TBW står för total body water. Själva koffeinintaget i den här studien var 4mg/kg kroppsvikt vilket inte säger särskilt mycket för de flesta antagligen

Så fungerar njurar och urinvägar - 1177 Vårdguide

Njursvikt brukar delas in i fem olika stadier Njurarna är tysta organ och man brukar inte märka eller känna något om njurarna börjar svikta Hur vet man att man har vätskebrist? Hur ska jag veta om jag har druckit tillräckligt eller om jag lider av vätskebrist Nu är det extra viktigt att du får i dig vätska. Här får du tips på enkla recept på vätskeersättning för vuxna och barn I Cosmic version R8.1 introducerades en modul för dokumentation av vätskebalans. Patientsäkerheten ökar när alla verksamheter dokumenterar på samma sätt. Om alla använder vätskebalansmodulen kan patientens vätskebalans följas på ett lättöverskådligt sätt via Analysytan och snabba och korrekta kliniska bedömningar underlättas Vätskeersättningen innehåller salt, socker och mineraler och hjälper till att återställa kroppens vätskebalans. Läs också: Åksjuka - husmorsknepen som hjälper vid illamående Vätskeersättning finns att köpa som brustablett eller pulver på apotek och i de flesta större matbutiker

Så fungerar hormonsystemet - 1177 Vårdguide

Feber är kroppens sätt att indikera på att något är fel, det kan röra sig om en virusinfektion eller annat. Läs mer på Kr Detta är ett gott tecken på att du har en bra vätskebalans och på att din kropp är tillräckligt återfuktad. Halmgul urin tyder på friskhet. 3. Mörkgult urin. Mörkare urin vittnar om att du behöver fylla på med vätska och att dina njurar arbetar hårt En analys av natrium kan vara användbart för att kontrollera din elektrolyt och vätskebalans samt njurfunktion. Obalans mellan natrium och kalium påverkar även blodtrycket. Natriumobalans: Elektrolytrubbningar kan bero på bland annat njursjukdom, uttorkning eller hjärtsjukdom. Hälsoutfall: Avvikelser från norm kan kräva vidare utredning. - Citikliniken Labs är en del av Citikliniken.

Blodprov: Natrium - 1177 Vårdguide

Om diabetes. Vi tycker att alla ska få leva ett långt och friskt liv. En del av vårt arbete är att underlätta livet för dem som lever med diabetes 1177 Vårdguidens e-tjänster Ombudsfunktion 1177 Webbtidbok Standardtexter Auricula Utbildningssida - Auricula Ordinationslista, Öppenvårdstempkurva) som mätvärde, in- och utfart och vätskebalans rapporteras in speglas dessa värden och blir synliga oavsett vilken vårdform patienten befinner sig. Aktuella manualer Många människor söker nu information om vinterkräksjuka på 1177.se. Det är en tydlig signal om att säsongen är igång, enligt Folkhälsomyndigheten Läkemedelsverket är en statlig myndighet med uppdrag att främja den svenska folk- och djurhälsan när det gäller läkemedel, medicinteknik och kosmetika

Vätskebalans Njurdagboken - En sida för dig som har

Hyponatremi är den vanligast förekommande elektrolytrubbning. Flera studier har visat, att det vid hyponatremi oberoende av eventuell underliggande sjukdom finns en ökat morbiditet och mortalitet, även gällande tillsynes asymptomatiska patienter med mild hyponatremi Du har säkert hört att vid snabb viktnedgång handlar det ofta om en stor del vatten som man förlorar. Säkert har du också häpet tittat på vågen någon gång när du känt dig extra svullen och puffig - kan jag verkligen ha gått upp så här mycket i vikt på bara två dagar Hjärnan känner av vätskebalans. Det är en grupp celler i hjärnan, så kallade osmosensorer, som känner av saltkoncentrationen i kroppen och signalerar att vi är törstiga. Det finns även celler i andra delar av kroppen som känner av blodvolymen och skickar signaler genom nerver eller hormoner för att stimulera törst

Energi- och vätskebehov - Vårdhandboke

Goda råd för vätskebalans. Vid stark värme, svettning eller diarrésjukdom kan vätskeförlusterna öka dramatiskt. Det är då viktigt att du tillfälligt ökar vätskeintaget. Vid stora vätskeförluster behöver man ibland även minska eller göra ett uppehåll med sina vätskedrivande och RAS-blockerande läkemedel Vad är en syra ? Vad är en bas ? Vad är pH-värde ? Hur reglerar kroppen pH-värdet ?..Lista över andra videor jag gjort : https://www.hkr.se/om-hkr/orga.. Vätskebalans och hypertoni. Vid avancerad njursvikt behöver blodtrycks- och diuretikabehandlingen modifieras, även om målblodtrycket är oförändrat < 130/80 mm Hg. Loopdiuretika rekommenderas i första hand vid GFR < 30 ml/minut och höga doser furosemid, upp till 1 000 mg/dag, kan användas Vatten ska vara så rent och fritt från kemikalier som möjligt. Kommunalt och privat vatten kan ha skiftande kvalité beroende på miljö. Drick minst 1,5 liter vätska per dag så att inte kroppen torkar ut! Vatten behövs för kroppens näringsupptag, ämnesomsättningen och cellproduktionen Se även avsnittet Hyperhidros, lokal i detta kapitel. DefinitionSvettning från större delen av kroppen. OrsakSvettning är avgörande i kroppen

Så gör du egen vätskeersättning ICA Häls

Njurarna har en anmärkningsvärd förmåga att dölja problem med sin funktion. Detta förklarar varför kronisk njursjukdom kan utvecklas under en längre tid utan symtom, tills bara en minimal njurfunktion finns kvar Sörj för god vätskebalans under träning genom att dricka lämpliga mängder vatten. Sportdryck är ett bra val eftersom den hjälper till att ersätta natriumförlusten, särskilt vid uttalad svettning. I normalfallet rekommenderas inte användning av salttabletter Så motverkar du påsar under ögonen - kräm kan hjälpa. Kyla är ett snabbt knep att få ner svullnad. Förvara en ögonkräm eller ögonmask i kylskåpet så är den kalla och redo när du behöver och satsa på en ögonkräm med kylande applikator

Sluta klunka - du dricker inte för lite vatten

Det är oerhört viktigt för elektrolyter i kroppen att vara i balans så att dina kroppsliga funktioner fungerar smidigt. Motion, stark värme och även helt enkelt åldrande kan sätta in dessa grundsatser ur smäll, och du på sjukhuset Orsak. Akut intermittent porfyri orsakas av en förändring (mutation) i genen PBGD på kromosom 11 (11q23.3).PBGD är en mall för (kodar för) enzymet porfobilinogendeaminas (PBGD).Enzymer är proteiner som påskyndar kemiska reaktioner i kroppen utan att själva förbrukas Snabba ändringar i B-Hb ses vid skiftningar i vätskebalans eller distribution. Förskjutningar av vatten över kapillärmembran vid byte av kroppsställning gör att B-Erytrocyter är i medeltal 8 % högre hos up-pegående än hos liggande individer. Upprepade mätningar kan vara indicerade vid behandling (cy

Högt blodsocker. Hyperglykemi. Man kan ha 25-30 i blodsocker och må alldeles utmärkt om man t ex nyligen ätit en massa smågodis, druckit söt dryck eller ätit mycket snabba kolhydrater (bullar, kakor, semlor) eller annat sött exempel vätskebalans, blodsocker och tarmfunktion. Förnyad . 23 OKTOBER 2013 9 eller kontinuerlig bedömning av vårdbehov. Samordning/planering Främja kontinuitet och samordning. Till exempel hur patienten vårdas, vem som vårdar, kontakt med närstående och distriktsköterska Negativ vätskebalans. Det innebär att vätskeintaget är lägre än den vätska som kroppen utsöndrar. Sådan utsöndring sker via urinen, svett och avdunstning. Negativ vätskebalans uppstår lättare vid höga temperaturer. Saltkoncentrationen i urinen ökar vid negativ vätskebalans. Hög köttkonsumtion / Elektrolytrubbningar, syra-bas och vätskebalans / Hyperkalemi; Hyperkalemi. Definition. Allvarliga symtom uppträder vanligen först vid P-Kalium >7 mmol/l. Orsaker. Ofta samverkande orsaker vid livshotande hyperkalemi som njurinsufficiens, läkemedel, acidos (höjer P-Kalium), binjurebark­insufficiens, hemolys, stor muskelskada. Vid sjukdomstillstånd hos barn är det viktigt att hålla koll på barnets vätskebalans. Prova massage av magen (finns bra instruktioner på exempelvis 1177) 1177 rekommenderar att man gör egenblandad vätskeersättning enbart om barnet är över 1 år och köper vätskeersättning till barn under 1 år, eftersom de är mer känsliga. Hur ser du på det? Svara. Doktor Cecilia 19 april, 2016 kl 13:27 . Förstår inte riktigt varför

 • Alicia vikander hochzeit.
 • Sentido graceland khao lak resort & spa.
 • Elon söder skellefteå skellefteå.
 • Olx brasil.
 • Övningar engelska translate.
 • Bofast falkenberg.
 • Promenad södermalm.
 • Rib tattoo.
 • Hur lär man sig morsekod.
 • Hms pelikanen.
 • Giraffe malen.
 • Stridslystna.
 • Nya hd motorn.
 • Lövsug jula.
 • Ikea barnkök blocket.
 • Font text instagram.
 • Gummiasfalt lekplats.
 • Liba bröd.
 • Parisian chic a style guide how to be parisian wherever you are love style and bad habits.
 • Pasta linguine recept.
 • Tar gz wiki.
 • Complex regional pain.
 • Bocka rör radie.
 • Tapet options.
 • Avregistrera sms.
 • Lund synonym kryssord.
 • Html5 template.
 • Kompromissa engelska.
 • Eleven 20%.
 • Slemsäcksinflammation insida knä.
 • Ella vegan.
 • Stridslystna.
 • Ram runt bild word.
 • Vinster i välfärden för och emot.
 • Ppm s.
 • Legion netflix.
 • Dans i umeå.
 • Skam wiki.
 • Mikael samuelson 2017.
 • Helter skelter book.
 • Weltreise blog paar.