Home

Rådgivande folkomröstning

Folkomröstningar, däremot, är en form av direktdemokrati och används ibland som ett komplement till det representativa systemet. Folkomröstningar kan se ut och användas på flera olika sätt och förekomma både på nationell och på kommunal nivå. En folkomröstning kan antingen vara rådgivande eller beslutande Folkomröstning i Sverige regleras i regeringsformen (8 kap. 2 § 5 punkten).. Folkomröstningar i Sverige är i regel rådgivande och politikerna kan fatta beslut som strider mot valresultatet; detta skedde till exempel efter folkomröstningen om högertrafik (väljarna röstade 1955 nej till byte till högertrafik, men detta infördes i alla fall 1967)

En folkomröstning är ett sätt att få reda på vad folket tycker i en viss fråga. Det är kommunen eller regionen som beslutar om en lokal folkomröstning, antingen på eget initiativ eller på begäran från medborgarna. I båda fallen är folkomröstningen rådgivande En rådgivande folkomröstning är inte bindande, så det går att fatta beslut som går emot resultatet. Fördelen är att en rådgivande folkomröstning kan ge vägledning inför ett riksdagsbeslut. Läs mer hä Kommunala folkomröstningar är alltid rådgivande och det är kommunen eller regionen som beslutar om en folkomröstning ska hållas i kommunen eller regionen. Ibland tas initiativet till folkomröstningen av de som bor i kommunen. En kommunal folkomröstning administreras av den kommun som beslutat om omröstningen Folkomröstningar i Sverige är bara rådgivande - Referendum, politikerna kan fatta ett beslut som strider mot valresultatet, se exempelvis folkomröstningen om högertrafik. I en typ av fall är dock en svensk folkomröstning beslutande: om frågan gäller en föreslagen grundlagsändring och folkomröstningen hålls i samband med ett riksdagsval, så är ett nej i folkomröstningen bindande Statliga rådgivande folkomröstningar. Enligt 53 § i grundlagen ska en rådgivande folkomröstning grunda sig på en lag, som innehåller bestämmelser om tidpunkten för omröstningen och om de alternativ som föreläggs väljarna. Bestämmelser om förfarandet vid rådgivande folkomröstningar finns i lag 571/1987.En rådgivande folkomröstning kan anordnas skilt eller i samband med.

Folkomröstningar - Regeringen

 1. Rådgivande folkomröstning? 1 oktober 2017 - 15:35 • samhälle och politik • Gunilla Fors. Skicka in en fråga så svarar vi så snabbt som möjligt. This is a service for Swedish residents only. Klicka här för att läsa om hur Bibblan Svarar hanterar personuppgifter
 2. Den rådgivande folkomröstningen i Årjängs kommun gav ett tydligt besked till politikerna på söndagen. Omröstningen är rådgivande och den slutgiltiga valsedeln bestäms i höst. Folkomröstningen är bara rådgivande och det finns ett flertal exempel på att politiker gått emot resultatet i lokala folkomröstningar
 3. ärt resultat för rådgivande folkomröstning 12 november Infogram. Till Politik & demokrati Tillgänglighet Tillgänglig kommun.

Kommunala folkomröstningar. Folkomröstningar kan också hållas i en kommun eller region, en så kallad kommunal folkomröstning. Sådana folkomröstningar är alltid rådgivande och det är kommunen eller regionen som beslutar om en folkomröstning ska hållas i kommunen eller länet. Lista över genomförda folkomröstningar (excel, 21 kB Även om beslutet blir ja innebär det inte per automatik att en folkomröstning blir av. I slutänden är det fullmäktiges majoritet som beslutar om den ska genomföras. Sker så är folkomröstningen enbart rådgivande förklarar Mathias Brandt. Oftast sker en folkomröstning i samband med ett kommunalval och det skulle innebära först 2022 Rådgivande folkomröstning. En rådgivande folkomröstning är inte bindande. Riksdagen kan alltså fatta beslut som går emot resultatet. Men tanken är att ge vägledning inför ett riksdagsbeslut. Möjligheten att anordna rådgivande folkomröstningar infördes år 1922 och användes redan samma år i frågan om rusdrycksförbud

Folkomröstningar i Sverige - Wikipedi

Söndagen den 25 maj 2014 genomfördes en rådgivande folkomröstning i Skellefteå kommun om byggandet av en ny centrumbro. Valdeltagandet var över 50% och en klar majoritet röstade nej till en ny bro. Socialdemokraterna har dragit tillbaka förslaget om byggandet av bron Den rådgivande kommunala folkomröstningen om Medåkers skola och den framtida skolorganisationen har ställts in. Detta beslutades Arbogas kommunfullmäktige under sammanträde den 22 oktober 2020. Initialt beslutade kommunfullmäktige att den rådgivande kommunala folkomröstningen skulle äga rum den 29 mars 2020, men på grund av coronapandemin beslutades senare att den skulle flyttas fram

Folkomröstning i Vaxholm blir av – mitti

En rådgivande folkomröstning är ett stöd och underlag för kommunfullmäktiges slutgiltiga beslut i frågan, därför är det viktigt att formuleringen på valsedelns utformas så att fullmäktige kan få ett bra stöd och underlag för sitt beslut efter avslutad folkomröstning Den 8 november hölls en folkomröstning om skolorna i Luleå där alternativ 1 tog hem en storseger med över 91 procent av rösterna. Foto: SVT Luleå kommun ger besked efter folkomröstninge

Förstärkt folkinitiativ och folkomröstningar - SK

 1. En rådgivande kommunal folkomröstning om en kommunsammanslagning mellan Korsholms kommun och Vasa stad ordnas söndag 17.3.2019. I folkomröstningen får de röstberättigade kommuninvånarna i Korsholm ta ställning till
 2. Under måndagens möte i kommunfullmäktige togs beslutet att en rådgivande folkomröstning ska genomföras i Vaxholm. Bakgrunden är det inlämnade folkinitiativet om att bevara Norrbergsskolan
 3. Folkomröstningar i kommuner och regioner är alltid rådgivande. Om 10 procent av de som har rätt att rösta i en kommun eller en region begär det måste kommun- eller regionfullmäktige pröva.

Rådgivande folkomröstning? Bibblan svara

 1. Rådgivande folkomröstning: Förtidsröstningen startar 2 september. Från och med lördagen 2 september är det möjligt att förtidsrösta i den rådgivande folkomröstningen om bebyggelse på Norrberget. Förtidsröstning innebär att du röstar någon annanstans och vid ett annat tillfälle än i din omröstningslokal på omröstningsdagen
 2. - Vi har hela tiden sagt från majoriteten att vi har det här som en rådgivande folkomröstning. Då har vi gjort bedömningen att långsiktigt för Malung-Sälens kommun så är det här en bra etablering och det står vi upp för. Ärendet ska igenom flera kommunala instanser innan fullmäktige kan ta ställning till etableringen
 3. Folkomröstningar är val då de röstberättigade tar ställning till en enskild politisk fråga. I Sverige har det förekommit sex riksomfattande folkomröstningar och ett antal kommunala. Folkomröstningar är enligt författningen rådgivande. Partierna kan dock lova att följa resultatet

Kommunala folkomröstningar - Valmyndighete

Folkomröstning - Wikipedi

Det var den 30 januari som kommunfullmäktige beslutade att en rådgivande kommunal folkomröstning om Medåkers skola och den framtida skolorganisationen ska genomföras den 29 mars. Utifrån det rådande läget med coronaviruset har kommunfullmäktige nu beslutat att den ska senareläggas Folkomröstning! 1920 publicerar den statliga nykterhetskommittén sitt betänkande efter nio års arbete. De flesta av ledamöterna föreslår totalt alkoholförbud, dock först efter en rådgivande folkomröstning. Ivan Bratt reserverar sig mot förslaget Nu går kommunledningen mot folkomröstningen - och vill rösta igenom vindkraftsetableringen. - Det här har varit ett av mina svåraste politiska beslut, säger kommunstyrelsens ordförande Hans Unander (S), till SVT Nyheter Dalarna. - Vi har haft en diskussion i majoriteten och vi har landat i att de här 375 personerna som det skiljer mellan ja och nej är för lite i vårt sätt att. Kommunfullmäktige i Göteborg beslutade att det inom Göteborgs kommun skulle hållas en rådgivande folkomröstning om trängselskatten i Göteborg. Folkomröstningen genomfördes i samband med valen till riksdag, kommun och landsting söndagen den 14 september 2014 En folkomröstning i Sverige är bara rådgivande. Kommunstyrelsens ordförande Hans Unander ( S) konstaterar att 2.602 kommuninvånare röstade NEJ, men att de som inte röstade nej var 5.578. Bland politiker är det ett relativt vanligt sätt att se på folkviljan. De räknar alla som inte röstar till sin egen sida

Statliga rådgivande folkomröstningar - Vaalit - Va

Replik: Rådgivande folkomröstning bäst <p>Vi vidhåller att det bästa sättet att diskutera EUs konstitution på bredden och på djupet är en rådgivande omröstning. Det näst bästa alternativet är det förslag Olof Ruin fört fram, det medger också en bredare debatt än den Ulf Öberg förespråkar Folket har sagt sitt i den rådgivande folkomröstningen om det omdiskuterade vindkraftsbygget på Ripfjället väster om Malung, med 30 planerade vindkraftverk. 52,5 procent röstade nej till vindkraftsparken, mot 44,1 procent som röstade ja. 3,3 procent avstod och 0,1 procent av rösterna räknades som ogiltiga. Totalt var 8 180 personer röstberättiga.. Rådgivande folkomröstningar har hållits sex gånger i Sverige (2016). Bestämmelser om rådgivande folkomröstning i hela riket finns i regeringsformens 8 kap. 2 §: beslut fattas av riksdagen. Sedan 1980 finns (30 av 205 ord) Författare: Anders Sannersted Beslutet att genomföra en folkomröstning om skolans framtid fattades den 16 juni av kommunfullmäktige. Denna typ av folkomröstning är alltid rådgivande och politikerna kan välja om och hur mycket hänsyn de ska ta till resultatet Rådgivande folkomröstningar kompletterar en representativ demokrati med folkvalda företrädare. Ett verktyg för att läsa av en befolknings samlade vilja i en väl avgränsad fråga av allmänt intresse. Några bra exempel på detta i Sverige är folkomröstningarna om kärnkraft, EU och EMU. Detta var folkomröstningar med tydliga alternativ som föregicks av omfattande kampanjer.

Fördelar och nackdelar med folkomröstningar? Bibblan svara

Folkomröstning. En folkomröstning ger politikerna på nationell, regional eller lokal nivå en möjlighet att ta reda på vad invånarna tycker i en politisk fråga. I Sverige finns två slags folkomröstningar som gäller hela landet: rådgivande folkomröstningar och folkomröstningar i en grundlagsfråga 18 500 namnunderskrifter för krav på folkomröstning om Västerås flygplats lämnades in till kommunstyrelsens ordförande Anders Teljebäck (S) vid tolvtiden. Folket har sagt sitt i den rådgivande folkomröstningen om det omdiskuterade vindkraftsbygget på Ripfjället väster om Malung, med 30 planerade vindkraftverk. 52,5 procent röstade nej till. Med siffrorna 35 mot 9 sa kommunfullmäktige i Östhammar nej till en rådgivande kommunal folkomröstning om slutförvaret för använt kärnbränsle i Forsmark på tisdagskvällen

Synonymer till rådgivande - Synonymer

Ja till folkomröstning klubbat Kommunfullmäktige beslutade sent på tisdagen att det ska hållas en rådgivande folkomröstning om ett kärnbränsleförvar i Forsmark. 26 april 2017 14:2 Kommunal folkomröstning. Bestämmelser om rådgivande kommunal folkomröstning finns i 24-25 § i kommunallagen . Beslut om att anordna en folkomröstning fattas av fullmäktige. Initiativ till en folkomröstning kan tas av minst fyra procent av de kommuninvånare som fyllt 15 år Att det nu blir en folkomröstning om flygplatsens framtid är ett glädjebesked för de som kämpar för en utveckling av området, men även om majoriteten röstar för att behålla flygplatsen betyder det inte att den automatiskt blir kvar, eftersom folkomröstningen enbart är rådgivande. Tanken är att folkomröstningen ska hållas i. Folkomröstningar är bara rådgivande har jag fått lära mig, men det kan vara bra för exempelvis en kommun att få en hint om vad medborgarna tycker. Annons. Bild: Arkivbild, Jerry Brodin . Finns det inte en app för folkomröstning bör det genast konstrueras en. Det är hög tid att myndigheter, kommuner, med flera utnyttjar. Folkomröstningar fyller en viktig funktion i vissa fall, men i det här fallet ger en rådgivande folkomröstning inga tydliga svar. En enkät, opinionsundersökning eller ett diskussionsforum hade gett ett tydligare mandat till kommunens representanter som fortsättningsvis ska förhandla om ett eventuellt samgående

Stickord: Rådgivande folkomröstning 16.7.1990/656 Lag om förfarandet vid rådgivande kommunala folkomröstningar Referensinformation 26.6.1987/571 Lag om förfarandet vid rådgivande folkomröstningar Referensinformatio En folkomröstning är rådgivande. I slutänden är det kommunfullmäktige som fattar beslut i ärendet. Bild: Arkivbild . I kommunvalet 2018 blev simhallen en valfråga. S och V bildade därefter majoritet och har drivit ärendet gemensamt, med nuvarande opposition M, C och SD emot sig. I.

Resultat av rådgivande folkomröstning - Norrtälje Kommu

Fredman på Kvarnberget: Folkomröstning om Slussen är ingen

En rådgivande folkomröstning om Sverige skulle börja med högertrafik. Folket svarade nej (82,9 procent), men riksdagen sade ja. 1980 - Kärnkraft Folket röstade om kärnkraft. 39,3 procent ville stoppa den snabbt, 58 procent ville ha kvar kärnkraften en tid, men inte alltid En folkomröstning är endast rådgivande. Det är den styrande majoriteten som tar beslut om vad som ska hända med Västerås Flygplats efter att en eventuell folkomröstning genomförts. Jonas Edberg. jonas.edberg@vasterastidning.se. 021-30 46 00. Kommentera. Om kommentarer på denna sajt Det innebär att en eventuell folkomröstning sannolikt sker under 2021. Om tillräckligt många underskrifter godkänns så ska kommunfullmäktige ta ställning om en rådgivande folkomröstning ska hållas. Kommunfullmäktige beslutar också om hur frågeställningen på valsedlarna ska vara i en eventuell folkomröstning

Johan Wänström har analyserat alla åtta folkomröstningar om skolorganisationer mellan 2011 - 2014. I samtliga fall röstade väljarna emot de styrande politikernas planer. Men i de flesta fallen tog politikerna inte hänsyn till de rådgivande resultaten Majoriteten i Östhammars kommun, S och C, föreslår nu en rådgivande folkomröstning 2018 om slutförvaret av använt kärnbränsle Given i Nådendal den 28 juni 1994 . Lag om en rådgivande folkomröstning angående frågan om Finland skall bli medlem av Europeiska unionen . I enlighet med riksdagens beslut stadgas: 1 § Tidpunkten för folkomröstningen samt förfarandet . Angående frågan om Finland skall bli medlem av Europeiska unionen anordnas en rådgivande folkomröstning den 16 oktober 1994

Folkomröstningar - Valmyndighete

Den rådgivande folkomröstningen genomfördes och svaret blev ett nej till centrumbron. Därmed skulle Parkbron vara kvar med biltrafik som vanligt. l den aktuella översiktsplanen för centrala Skellefteå föreslås Parkbron bli en gång- och cykelbro Under måndagskvällen slogs det fast att en rådgivande folkomröstning i Korsholm om en fusion mellan Vasa och Korsholm hålls den 17 mars. Kvällens fullmäktigemöte gick dock inte som en dans. Motionen om en rådgivande folkomröstning bordlades i kommunstyrelsen i Kronoby. Förslaget var att det ska ordnas en omröstning om landskapstillhörigheten. I februari 2017 röstade kommunfullmäktige i Kronoby nej till ett förslag om att byta landskap Folkomröstningen är rådgivande. De 65 politikerna i kommunfullmäktige, Helsingborgs riksdag, tar det avgörande beslutet om Öresundskraft ska säljas eller inte Om kommunfullmäktige godtar folkinitiativ förslaget blir det en kommunal folkomröstning i frågan. Folkomröstningen blir då rådgivande och administreras av kommunens valnämnd. Fullmäktige har också möjlighet att lämna ett motförslag till folkinitiativ förslaget. Folkomröstningen kommer då att handlar om de två olika förslagen

Att fråga folket om simhallen är enbart rådgivande

Kommunala folkomröstningar är rådgivande, vilket betyder att även om kommunen genomför en kommunal folkomröstning kan fullmäktige ändå fatta beslut i strid med folkomröstningens resultat. Kommunfullmäktiges beslut har följt resultatet av folkomröstningen i sammanlagt cirka åtta av tio fall där bland annat folkomröstningar ingår och de tre typer av folkomröstningar det finns. (Ibid, 2010) De tre formerna är rådgivande, konsulterande och beslutande folkomröstningar beroende på vilken av de här formerna som tillämpas är resultatet av en folkomröstning bindande (Usvat, 2017). Folkomröstning om vindkraft på Ripfjället. Av: TT. Publicerad: 26 september 2020 kl. 08.43. Den rådgivande förtidsröstningen påbörjades den 19 september Beslut om att anordna en rådgivande folkomröstning skall enligt rege- ringsformen fattas av riksdagen genom lag. I lagen skall anges bl.a. de frågor som skall ställas och tidpunkten för folkomröstningen. Vad gäller de frågor som skall ställas har riksdagen uttalat (NU 1978/ 79. LEDARE Just nu pågår en folkomröstning i Norrtälje kommun. De kan man faktsikt helt undgå att märka om man inte är myckiet uppmärksam. Små skyltar utanför biblioteken talar visserligen om att Här kan man rösta och visst finns det en instruktion på kommunen hemsida om den rådgivande folkomröstningen men mycket mer är det inte

Folkomröstning Kommunfullmäktige i Vaxholm har beslutat att en rådgivande folkomröstning om utvecklingen av Norrberget ska hållas. Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet säger alla ja till att planerna för bebyggelse av Norrberget ska fullföljas Rådgivande folkomröstning Folkomröstning - Wikipedi . En folkomröstning, i vissa länder ofta benämnt efter sina latinska namn plebiscit eller referendum, är en omröstning där ett politiskt beslut helt eller delvis fattas utanför den representativa församlingen.I vissa länder, exempelvis USA, skiljer man på referendum och initiative, där det sistnämnda utlyses på initiativ av. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att inte hålla en rådgivande folkomröstning gällande slutförvar. Kommunfullmäktige anser att när det säkerställts att en lagstiftning finns på plats gällande ansvar efter förslutning av ett planerat slutförvar, kan kommunfullmäktige fatta beslut i vetofrågan Hem » Kungörelse valresultat rådgivande folkomröstning den 28.1.2018 Kommunala centralnämnden har kungjort resultatet i den rådgivande kommunala folkomröstningen om kommunindelning söndagen den 28 januari 2018 Argumenten för och emot en folkomröstning om Norrbergsskolan var många. Men efter en omröstning står det klart: folkomröstningen blir av. Ödesfrågan om Norrbergsskolan avgjordes på kommunfullmäktiges möte i måndags.Politikerna i Vaxholm debatterade i över en timme om en rådgivande folkomröstning skulle hållas eller inte

Folket har sagt sitt i den rådgivande folkomröstningen om det omdiskuterade vindkraftsbygget på Ripfjället väster om Malung, med 30 planerade vindkraftverk. 52,5 procent röstade nej till vindkraftsparken, mot 44,1 procent som röstade ja. 3,3 procent avstod och 0,1 procent av rösterna räknades som ogiltiga Resultatet av den rådgivande folkomröstningen i söndags blev 53 305 ja-röster på att dra tillbaka besparingsåtgärderna, jämfört med 4 422 nej-röster. Trots det vill Peter Olofsson ändå inte in och peta i den fastslagna budgeten från 2011, vilken alltså inneburit stora sparkrav och drabbat de glest befolkade inlandskommunerna hårt Folkomröstningar i Sverige är bara rådgivande, politikerna kan fatta ett beslut som strider mot valresultatet, se exempelvis folkomröstningen om högertrafik. I en typ av fall är dock en svensk folkomröstning beslutande: om frågan gäller en grundlagsändring och folkomröstningen hålls i samband med ett riksdagsval, så är ett nej i folkomröstningen bindande Om korsholmpolitikerna väljer att gå emot den rådgivande folkomröstningen kan det lämna bestående sår. Kommundirektör Rurik Ahlberg efterlyser timeout bland politikerna efter det klara nej-beskedet. - Även om det blir ett nej till fusionen kan vårdreformen aktualisera frågan om några år igen, säger forskaren Siv Sandberg

Den rådgivande folkomröstningen i Korsholm om en fusion med Vasa äger rum söndagen den 17 mars. Kommunens informationssekreterare Tommy Lahti berättar hur det går till på röstningsdagen. Lahti intervjuas av Sofi Nordmyr Titta på Yle Nyheter - Rådgivande folkomröstning om kommunsammanslagning i Yle Arenan. Arenan är Finlands största tjänst för webb-tv och -radio Första kommunala folkomröstningarna. I samband med presidentvalets första omgång den 28 januari 2018 höll Brändö, Eckerö, Hammarland, Saltvik, Sund och Vårdö rådgivande kommunala folkomröstningar om kommunindelningen Statsvetaren om rundade folkomröstningen. Det som däremot hänt några gånger är att man beslutat sig för att inte följa resultatet, en folkomröstning är ju bara rådgivande

Östhammars kommunfullmäktige röstade på tisdagskvällen ner förslaget om en rådgivande folkomröstning gällande slutförvar av använt kärnbränsle i Forsmark, rapporterar lokala medier. Kommunstyrelsens ordförande, Jacob Spangenberg (C) är nöjd med beslutet och anser att kommunen har tillräckliga kunskaper att fatta beslut i frågan Det har gått 25 år sedan Finlands rådgivande folkomröstning om att gå med i EU. Bjarne Kallis var då riksdagsledamot för Finlands kristliga förbund, som Kristdemokraterna hette tidigare. Kallis hör till dem som gjorde kampanj mot ett EU-medlemskap Om det blir en folkomröstning kommer den att genomföras ungefär som vid ett vanligt kommun- och riksdagsval. Information om hur det kommer att gå till kommer att finnas till exempel på Västerås stads hemsida och i media. • En folkomröstning är endast rådgivande

Håll till höger, Svensson – Ljungby Kommunarkiv

Sverigedemokraterna förordar också starkare inslag av direktdemokrati och ställer oss positiva till fler rådgivande folkomröstningar på både lokal, regional och nationell nivå. Västerås har aldrig tidigare anordnat en lokal folkomröstning Kommunfullmäktige i Östhammar röstade i går kväll nej till förslaget att ha en rådgivande folkomröstning om slutförvar av använt kärnbränsle i Forsmark Stadgandet, vilket således blott införde möjlighet till rådgivande folkomröstning efter beslut av statsmakterna, har tillämpats endast en gång, vid 1922 års förbudsom röstning. 1948 begärde emellertid riksdagen en utredning av huruvida och på vad sätt beslutande folkomröstning kunde infogas i det svenska stats skicket

Nyhetsbanken: Kyrkan som fick flytta på sigPetsmo daghem » Korsholms kommunSkräckfilm spelas in i Maxmo | Österbotten | svenska

Folkomröstning - expowera

Tre gånger har fullmäktige tagit ställning till en rådgivande folkomröstning: i september 2017 som en kläm till beslutet att inleda förhandlingar, i juni 2018 som svar på ett invånarinitiativ och i januari 2019, där alla praktikaliteter kring den rådgivande folkomröstningen slogs fast. I skrivande stund är det en vecka kvar tills röstningsdagen Kommunfullmäktige beslutade i våras att en rådgivande folkomröstning skulle hållas för att låta kommuninvånarna tycka till om den nya anläggningen bör placeras i Gisle eller i Mossarp. Ett politiskt ställningstagande var att om minst 50% valdeltagande uppnåddes, så skulle majoritetsförslaget följas En folkomröstning, i vissa länder ofta benämnt efter sina latinska namn plebiscit eller referendum, är en omröstning där ett politiskt beslut helt eller delvis fattas utanför den representativa församlingen. 57 relationer Folkomröstningar. De folkomröstningar som förrättas i Finland är rådgivande. Statlig folkomröstning. Enligt 53 § i grundlagen ska beslut om att ordna rådgivande statlig folkomröstning och om de alternativ som ska föreläggas de röstande fattas genom lag. Två folkomröstningar har ordnats i Finland Kommunal folkomröstning. En rådgivande folkomröstning kan hållas i en fråga som rör kommunens ansvarsområde. Ärende om att hålla folkomröstning får i fullmäktige också väckas av minst tio procent av de röstberättigade kommunmedlemmarna enligt lagen om kommunala folkomröstningar ().Initiativet skall vara skriftligt, ange den aktuella frågan samt innehålla initiativtagarnas.

Det görs för många folkomröstninga

Söndagen den 23 mars 1980 valde 16 458 falkenbergare att delta i den rådgivande folkomröstningen i brofrågan. Det fanns tre alternativa lösningar att välja mellan; ja till Söderbron, nej till Söderbron eller en bro över Garvareforsen Folkomröstning om slutförvar ställs in. Vid gårdagens kommunfullmäktige togs beslut om att ställa in rådgivande folkomröstning gällande slutförvar för använt kärnbränsle. Folkomröstningen var tänkt att genomföras den 4 mars i år

Linda Unnhem: augusti 2006

Vad är en folkomröstning - Tacitus

En grundlag kan också ändras genom folkomröstning i samband med ett riksdagsval (ska inte förväxlas med en rådgivande folkomröstning enligt RF 8:4 och folkomröstningslagen, som kan hållas när riksdagen beslutar). En folkomröstning om en grundlagsfråga får bara ha två alternativ, Ja och Nej Mest uppmärksammad är den rådgivande folkomröstningen i Göteborg 2014 kring vägavgifter och Västlänken. Då vann den sida som ville stoppa projektet. Stadsfullmäktige bortsåg dock från detta. Demokraterna i Göteborg är inte ett högerpopulistiskt parti, men just populistpartierna är anhängare av att folkomröstningar ska styra Valnämnden är en av de obligatoriska nämnderna i kommunen. Valnämndens huvudsakliga verksamhetsområden är att förbereda, genomföra och följa upp val till riksdagen, kommunfullmäktige, landstingsfullmäktige samt till Europaparlamentet. Detsamma gäller rådgivande folkomröstning i hela riket eller lokal folkomröstning, opinionsundersökning eller liknande förfarande som har.

Rörelseglädje » Korsholms kommunMälsorleden » Korsholms kommunKommunalråd och oppositionsråd - Malung-Sälen

I en replik med rubriken Det rör sig inte om särintressen, VLT den 26 september ifrågasätter Hans Johnsson mitt demokratiska sinnelag beträffande den kommande folkomröstningen om flygplatsen i Västerås.. Jag tycker som Johnsson att folkomröstningar är ett viktigt inslag i vårt demokratiska system, men jag ser dessa enbart som ett rådgivande till den beslutande representativa. För 20 år sedan, 13 november 1994, genomfördes folkomröstningen om Sveriges medlemskap i EU. Arbetarklassens och folkets nej till att sälja bort välfärd och nationell självständighet stod mot överhetens så hett önskade ja. Det blev en i många stycken hård ideologisk kamp där Kommunistiska Partiet bidrog med klassmässig tydlighet, att EU är monopolkapitalets projekt Arrangera en rådgivande folkomröstning i varje kommun för att ta reda på hur kommuninvånarna vill att den åländska kommunkartan ska se ut. Det föreslår Obunden samlings ordförande Bert Häggblom. Han vädjar om stöd och får det av både Centern och Stephan Toivonen (Åld). Bara för oppositionen att börja samla in namnunderskrifter Den insikten manifesteras på kommunal och regional nivå inte minst av det så kallade folkinitiativet i kommunallagen. Folkinitiativ är ett verktyg för medborgare i kommunen eller regionen att kräva en rådgivande folkomröstning om en fråga genom att samla underskrifter

 • Pegasus mor.
 • Icc profiler.
 • Det är inte lätt att vara ödmjuk original.
 • Nwz jobs.
 • Hipp hipp kajan brand.
 • Bästa träningsappen gym.
 • Das geschäft mit der liebe 2017 stream.
 • Honor 9.
 • Add controller to mvc project.
 • Bisatsinledare sfi.
 • Pregnancy symptoms.
 • Gratis paypal guthaben.
 • David haye vegan.
 • Vattenkanaler i skåne.
 • Long dash character.
 • Umfrage flüchtlingspolitik 2018.
 • How does tinder work.
 • Broker definition.
 • Fondation beyeler kommende veranstaltungen.
 • Navy cis new orleans staffel 3 sat1.
 • Elisa lindström eva lindström.
 • Arkiv wordpress.
 • Svenska skalder lista.
 • Aktuelle schweizer banknoten.
 • Alséns.
 • Alumacraft 145.
 • Koha ditore.
 • Svärdfäktning.
 • Leva sparsamt tips.
 • Eq stands for.
 • Skolkurator sekretess föräldrar.
 • Nyeds församlingshem.
 • Ram runt bild word.
 • Sport im osten 3 liga.
 • Matlådan för ett smartare liv.
 • Ts3 admin icons.
 • Logitech g633.
 • Anaerob träning.
 • Barry rollista.
 • Szwedzki słowik.
 • Matematiksvårigheter forskning.