Home

Val vidareutbildning av lärare

Vidareutbildning av lärare (VAL) Om Universitets- och högskolerådet. Universitets- och högskolerådet, UHR, är en statlig myndighet med flera uppdrag inom utbildningsområdet med verksamhet i Stockholm och i Visby. Om UHR. Kontakt. Universitets- och högskolerådet Telefon 010-470 03 0 Vidareutbildning av lärare - VAL VAL vänder sig till dig som är verksam som lärare eller förskollärare men saknar examen för den skolform som du är verksam i. Du kan komplettera dina tidigare studier för att nå en examen för skola eller förskola Högskolan Dalarna tillsammans med sju andra lärosäten har ett regeringsuppdrag att anordna vidareutbildning för verksamma lärare som saknar lärarexamen. Studier inom VAL kan omfatta maximalt 120 hp. VAL-projektet pågår till år 2030 med sista ansökning till ht 2026 VAL är en kompletterande utbildning för dig som arbetar som lärare i skolan, men som saknar lärarexamen. För att antas krävs tidigare högskoleutbildning och arbetslivserfarenhet som lärare

För att säkra kvaliteten i undervisningen och för att ge erfarna lärare och förskollärare som saknar lärarexamen eller förskollärarexamen möjlighet att komplettera sin utbildning har regeringen gett i uppdrag åt åtta lärosäten att anordna särskild vidareutbildning till lärarexamen och förskollärarexamen, VAL Val. Ett projekt för vidareutbildning av yrkesverksamma lärare och förskollärare som saknar lärarexamen eller förskollärarexame Vidareutbildning av lärare (VAL) vid Stockholms universitet. Stockholms universitet © Stockholms universitet, SE-106 91 Stockholm, Telefon: 08-16 20 0 VAL - Vidareutbildning av lärare. Just nu pågår ingen ansökningsomgång. Information om VAL-projektet hittar du på https://lararutbildning.nu/val/ Välkommen åter. Val. Ett projekt för vidareutbildning av yrkesverksamma lärare och förskollärare som saknar lärarexamen eller förskollärarexamen

VAL - Studera.n

 1. På den här webbplatsen kan du dessutom få individuell vägledning kring Fler vägar in i läraryrket och VAL, Vidareutbildning av lärare. Om du har frågor kring andra vägar till en lärar- eller förskollärarexamen, kontakta studievägledningen vid det lärosäte där du kan tänka dig att studera för mer information
 2. VAL, Vidareutbildning av obehöriga lärare VAL-projektet vänder sig till dig som är verksam som lärare eller förskollärare men saknar behörighetsgivande examen. Genom kompletterande utbildning av olika slag syftar detta regeringsuppdrag till att öka andelen behöriga i skolan och förskolan
 3. Vidareutbildning av lärare (VAL) För dig som vill ansöka till VAL VAL vänder sig till dig som är verksam som lärare eller förskollärare men som saknar en behörighetsgivande lärar- eller förskollärarexamen
 4. VAL II omfattar maximalt 120 hp. Tidigare högskolestudier samt erfarenhet som lärare ligger till grund för behörighetsprövning och antagning. Utbildningen styrs av Förordning om ändring i förordningen (2007:224) om högskoleutbildning för vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen (SFS 2010:323) samt aktuell utbildningsplan
 5. Vidareutbildning av lärare, VAL, är en kompletterande lärarutbildning som vänder sig till dig som jobbar som förskollärare eller lärare men saknar examen
 6. Vidareutbildning av lärare, VAL, är en kompletterande utbildning för yrkesverksamma lärare och förskollärare som saknar lärar- eller förskollärarexamen. För studenter med lång yrkeserfarenhet som lärare eller förskollärare finns särskilda bestämmelser som i praktiken ofta innebär en kortare utbildning om 30 högskolepoäng inom den utbildningsvetenskapliga kärnan, UVK

Lärare; Vidareutbildning av lärare (VAL) VAL vid Stockholms universitet Skriv ut. Utländska lärares vidareutbildning (ULV) Vidareutbildning av lärare (VAL) English Site; Pres För den som arbetar som lärare i skolan utan lärarexamen finns den behörighetsgivande utbildningen VAL (vidareutbildning av lärare) som leder till lärarexamen. För att fler ska ges möjlighet att läsa utbildningen och bli behöriga lärare har regeringen i dag beslutat om förordningsändringar som bland annat innebär att antagning till utbildningen kommer att kunna ske till och med. Vidareutbildning av lärare (VAL) Inom VAL kan du komplettera dina tidigare studier för att nå en behörighetsgivande examen. Om du blir antagen till VAL upprättas en individuell studieplan som innehåller de kurser som krävs för att nå aktuell examen. Studierna kan omfatta lärarförberedande kurser och/eller ämnesstudier För att bli lärare finns flera vägar att gå. Du kan läsa lärarutbildningen, men även du som har läst andra akademiska ämnen, en yrkesutbildning, har en utländsk lärarexamen eller jobbar som obehörig lärare i dag kan bli behörig lärare.. Redan när du börjar läsa till lärare kan du bli medlem i Lärarförbundet.Det är gratis för dig som är lärarstudent under hela studietiden

Övriga lärarprogram vid IPS - Institutionen för pedagogik

Vidareutbildning av lärare - VAL - umu

Behörighetskrav. Behörig till Vidareutbildning av lärare (VAL) är den som: - saknar en examen som kan vara behörighetsgivande enligt 2 kap. 16 § skollagen (2010:800) för legitimation som lärare Det behövs fler behöriga och legitimerade lärare och förskollärare i skolan. I en promemoria som nu går på remiss lämnas förslag som syftar till att fler obehöriga lärare och förskollärare samt barnskötare ska kunna nå en behörighetsgivande examen genom vidareutbildning av lärare och förskollärare (VAL) Vidareutbildning av lärare (VAL) VAL är en förkortad lärarutbildning som vänder sig till dig som jobbar som lärare, förskollärare eller fritidspedagog, men inte har en lärarexamen, förskollärarexamen eller fritidspedagogexamen. Utbildningen bygger vidare på din arbetslivserfarenhet och dina tidigare högskolestudier Vidareutbildning av lärare, VAL, är en kompletterande lärarutbildning som vänder sig till dig som jobbar som lärare men Kompletterande lärarutbildningar - genvägar till inriktningar. Förskollärarprogrammet, inriktning för yrkeserfarna (Extern länk).

Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen (VAL

Vidareutbildning av lärare (VAL) För akademiker som saknar lärarexamen för undervisning i grundskola eller gymnasieskola, men har arbetslivserfarenhet som lärare. Vidareutbildning för utländska lärare - val Institutioner på Lärande och samhälle.. Sök till VAL-projektet, Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen. VAL är ett regeringsuppdrag som gett ett antal lärosäten möjlighet att anordna särskild vidareutbildning för obehöriga lärare. Efter ansökan och antagning till VAL får du komplettera dina studier enligt en individuell studiegång som leder till lärarexamen. Vidareutbildning av lärare (VAL) och utländska lärares vidareutbildning (ULV) Sidan innehåller information för dig som redan är antagen till VAL och ULV och ska läsa en kurs vid institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL - information till dig som är antagen. Registrering och LIU-ID; Schema och kursinformation; Studieplanering; Verksamhetsförlagd utbildning; Mer information; Gratulerar till ditt val av utbildning! Vi ser fram emot att träffa dig och att tillsammans med dig göra din studietid. Bild Biologi Bli behörig Engelska Fysik Geografi Grundskola 1-3 Grundskola 4-6 Grundskola 7-9 Gymnasiet Hem- och konsumentkunskap Historia Idrott och hälsa Kemi Matematik Moderna språk Musik Religionskunskap Samhällskunskap Slöjd Svenska Svenska som andraspråk Teknik VAL -Vidareutbildning av lärare utan lärarexame VAL - vidareutbildning av obehöriga lärare och förskollärare. Den som har högskolepoäng från en lärarutbildning, men har hoppat av utbildningen och arbetar som obehörig lärare eller förskollärare, kan läsa till en examen inom satsningen vidareutbildning av obehöriga lärare och förskollärare Vidareutbildning av lärare utan lärarexamen (VAL) För vem: Den som är verksam som lärare eller förskollärare och saknar relevant examen. Krav: Att du är verksam som lärare eller förskollärare. Hur: Olika vägar beroende på bakgrund och typ av lärare

Utbildningsdepartementet förlänger VAL-projektet till 2030

VAL (vidareutbildning av obehöriga lärare och förskollärare) får 22 miljoner kronor mellan åren 2021-2024, så att fler obehöriga som redan arbetar i skola och förskola ska bli behöriga. Yrkeslärarutbildningen byggs ut för 17 miljoner kronor under 2021, för att till exempel de som blivit arbetslösa under pandemin ska kunna omskola sig Vidareutbildning av lärare (VAL) VAL vänder sig till dig som är verksam som lärare eller förskollärare men som saknar en behörighetsgivande lärar- eller förskollärarexamen.... Högskola / Universitet. Göteborg. Klassrum. Linnéuniversitetet Vidareutbildning för lärare Att vara lärare är ett viktigt uppdrag och du som lärare behöver kunna skapa engagemang bland dina elever. Förutom en god pedagogisk förmåga är det viktigt att vara kunnig inom det ämne som du undervisar i Storsatsning på vidareutbildning kan ge fler lärare Nu är hela skolbudgeten för 2021 här - och en stor del går till att satsa på utbildningen av nya lärare. Foto: Getty, Colourbox Budgetpropositionen Pengar till 30 000 fler utbildningsplatser ka

Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL

 1. ska. Vi har undersökt förutsättningarna för obehöriga lärare att bli behöriga - en grupp som redan har foten inne i skolan. Resultatet är slående. Hälften av de tillfrågade som saknar behörighet går eller har någon gång påbörjat en lärarutbildning
 2. Vidareutbildning av lärare - VAL och korta VAL VAL-projektet vänder sig till dem som är verksamma som lärare, men som saknar behörighetsgivande lärarexamen. Målgruppen kan därmed omfatta såväl den som resterar med enstaka poäng från sin lärarutbildning, till den som aldrig satt sin fot på universitet eller högskola
 3. Regeringen förlänger satsning på vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen. För att fler ska ges möjlighet att läsa utbildningen VAL (vidareutbildning av lärare) och bli behöriga lärare har regeringen beslutat om förordningsändringar som bland annat innebär att antagning till utbildningen kommer att kunna ske till och med den 30 juni 2026
 4. er)
 5. a som kan utfärdas inom Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL. Sidans Innehåll Gå till sidans topp Ämneslärarexamen med inriktning mot årskurs 7-9, 180/225/270 hp (dvs. examen i ett, två eller tre ämnen

Vidareutbildningen av lärare som saknar examen är en kompletterande utbildning som bygger dels på tidigare utbildning, dels på erfarenhet av arbete som lärare. Eftersom VAL-projektet är tidsbegränsat kan studieuppehåll beviljas endast om utbildningen kan genomföras under projekttiden Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen Bakgrund Förordning 2007 fastställde regeringen en ny förordning 1 (SFS 2007:224) för vidareutbildning av lärare som saknar examen (VAL). Denna reviderades 2010. 2 (SFS 2010:323). Med anledning av införandet om kravet på lärarlegitimation 2011 infördes ny förordning. För den som har utbildning i ämnet och redan fått en anställning som lärare finns också en särskild lärarutbildning, Vidareutbildning av lärare som saknar examen, VAL, som ges vid åtta lärosäten. Jobba utomlands med en svensk lärarexame Vidareutbildning av lärare utan lärarexamen (VAL) För dig som arbetar som bildlärare men saknar relevant examen finns möjlighet att bli antagen inom VAL-projektet. Projektet har två olika ingångar dels en för dig som under en 15-års period innan juli 2015 har arbetat minst åtta år som lärare ( Korta VAL ), dels en för dig som inte har arbetat lika länge

Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen - VAL

Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL, 120 hp För programmets studenter VAL är en kompletterande utbildning för den som arbetar som lärare i grundskola, gymnasieskola eller motsvarande vuxenutbildning, men saknar lärarexamen De senaste fem åren har antalet ansökningar till vidareutbildning av lärare (VAL), ökat stadigt från sammanlagt cirka 1 400 ansökningar år 2013 till cirka 2 900 ansökningar förra året

VAL Webbanmäla

 1. Vidareutbildning av lärare utan lärarexamen (VAL) VAL-projektet vänder sig till dig som är verksam i skolan, men saknar relevant examen och vill komplettera dina tidigare meriter för att uppnå lärarexamen
 2. Vidareutbildning av lärare, VAL * Vänder sig till personer som är verksamma som lärare eller förskollärare men saknar examen. Inom VAL-projektet går det att komplettera tidigare studier för att få en examen. Utländska lärares vidareutbildning, UL
 3. VAL, Vidareutbildning av lärare. Vidareutbildning av lärare, VAL, är en kompletterande lärarutbildning som vänder sig till dig som jobbar som förskollärare eller lärare men saknar examen. I VAL studerar du samtidigt som du arbetar i skolan eller förskolan. Studietiden beror på avsedd examen, tidigare studier och lärarerfarenhe

Antagen till VAL-projektet, Vidareutbildning Av Lärare enligt Förordning SFS nr 2011:689. Denna kurs ges som en del av program: Kursplan Kursplan för studenter vår 2021, höst 2020, vår 2020, höst 2019, vår 2019, höst 2018, vår 2018. Visa kursplan separat vidareutbildning av lärare och förskollärare som saknar lärar- eller förskollärarexamen Utfärdad den 2 juli 2020 Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2011:689) om vissa behörighetsgivande examina för legitimation som lärare och förskollärar

Kurser, konferenser och uppdragsfortbildning - på plats med kollegor eller digitalt - är den fortbildning man förknippar med oss. Men nu breddar vi oss och du hittar nu även Lärarförlagets utbud av böcker här. Framgångsrika arbetssätt och utvecklingsarbeten - böcker skrivna av lärare för lärare Till VAL-projektet kan du söka om du är verksam som lärare eller förskollärare men saknar lärarexamen eller förskollärarexamen. Inom VAL-projektet kan du studera utbildningsvetenskaplig kärna och ämneskomplettera för att nå en examen. VAL-projektet är ett nationellt projekt, med flera medverkande universitet högskoleutbildningar för vidareutbildning av lärare och pedagogisk personal inom förskolan som anordnas med särskilda medel och som syftar till att studenterna ska uppnå en examen som kan vara behörighetsgivande för legitimation som lärare eller förskollärare enligt 2 kap. 16 § skollagen. Förordning (2020:724) Vidareutbildning av lärare, VAL är en satsning för dig som redan arbetar som lärare men saknar en examen som ger dig legitimation. Läs mer på hemsidan Lärarutbildning.nu. Vägen till jobben är en satsning för att underlätta nyanländas etablering på arbetsmarknaden inom kommuner, landsting och regioner Skickas till: Malmö universitet Vidareutbildning av obehöriga lärare - VAL Lärande och samhälle 205 06 Malm

Ett av aspekter i SFI-lärares arbete går ut på att skapa passande utrymme för språklig interaktion för att språkstudierna ska gå framåt. SFI består av fyra kurser: A, B, C och D. När personen är klar och godkänd med D-kurs inom SFI har man kunskaper i svenska som andraspråk motsvarande ungefär årskurs 6 i svenska Kursen är en del av VAL-projektet, Vidareutbildning Av Lärare enligt Förordning SFS nr 2011:689. Syfte Kursen syftar till att studenterna ska vidareutveckla sin kompetens inom matematik och matematikdidaktik för att kunna genomföra matematikundervisning enligt de nationella målen Vidareutbildning av lärare (VAL) - Lärarutbildningar vid . För att nå målet krävs även olika incitament som påverkar val av färdsätt och stimulerar till ökat resande med kollektivtrafiken. Den föreslagna utvecklingen av kollektivtrafiken kräver omfattande investeringar och ökade ägartillskott för drift och underhåll Regeringen förlänger satsning på vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen tor, nov 03, 2016 16:54 CET. För den som arbetar som lärare i skolan utan lärarexamen finns den behörighetsgivande utbildningen VAL (vidareutbildning av lärare) som leder till lärarexamen LiU LiU student Program Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL, 120 hp . Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL, 120 hp ; För programmets studenter; Sidansvarig: studentredaktionen@liu.se Linköpings universitet 581 83 LINKÖPING Tel: 013-28 10 00 Fax: 013-28 89 09. Kontakta LiU | Kartor

Har du funderingar kring lärarlegitimation? | Vägledarbloggen

Vidareutbildning av lärare (VAL) - Lärarutbildningar vid

Bli lärare; KPU - Kompletterande pedagogisk utbildning; VAL -Vidareutbildning av lärare utan lärarexamen; ULV -Utländska lärare och akademikers vidareutbildning; Bli behörig; Vidare studier; Fortbildning; Handledarutbildning; Lärarlyftet; Utöka din behörighet; Senare studier; Forskarutbildning; Masterprogra VAL - vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen Är du obehörig lärare, verksam som lärare och vill ha en lärarexamen? Genom VAL-projektet vid Göteborgs universitet kan du som saknar lärarexamen komplettera dina studier och få en examen som krävs för att få ut lärarlegitimation

Högskola och forskning - Regeringen

Video:

Lärarutbildning.n

 1. erin
 2. Dock är det av tradition så att Civilekonomer läser 4 år på heltid och vanliga ekonomer - 3 år på högskolenivå; och pga man läser ett år längre, lär man sig mer. Arbetsgivare upattar att man har läst under längre tid och lärde sig mer. På så sätt kan man förhoppningsvis få mer avancerade arbetsuppgifer med civilekonomexamen, jämfört med ekonomexamen.
 3. IPS Vidareutbildning av lärare utan lärarexamen & Vidareutbildning för utländska lärare. LAU927 V20 VAL/ULV Examensarbete; VAL 8:15.
 4. Jobbar du som lärare men saknar examen? Undersök om VAL passar dig och ansök senast 15 april
 5. Jobbar du som lärare eller förskollärare men saknar examen? Undersök om VAL passar dig. Ansök själv eller tagga en vän. Ansök senast 15 oktober
 6. I promemorian presenteras ett antal lagändringar för VAL-vidareutbildning av lärare och förskollärare (en satsning för yrkesverksamma lärare och pedagogisk personal inom förskolan som saknar en behörighetsgivande examen) att gälla från 15 april 2020. Fler lärare och förskollärare kommer att kunna dra nytta av tidigare studie
 7. Beteendevetare arbetar inom många områden och med en bred variation av arbetsuppgifter. Valet av arbetsuppgifter påverkas av inriktningen på studierna. En del skaffar sig en specialistinriktning redan under utbildningen, som de sedan arbetar inom, medan andra specialiserar sig när de har börjat arbeta

VAL, Vidareutbildning av obehöriga lärare Karlstads

1 INSTRUKTIONER INFÖR ANSÖKAN TILL VAL VIDAREUTBILDNING AV LÄRARE SOM SAKNAR LÄRAREXAMEN Följande dokument måste bifogas din ansökan Tjänstgöringsintyg - Se mer information i blanketten UNDER PUNKT 4. Intyg på tidigare utbildningar vid universitet/högskola eller motsvarande UNDER PUNKT 5. Intyg om anställning 1 december om du söker för lärarexamen utifrån åtta års. För den som arbetar som lärare i skolan utan lärarexamen finns den behörighetsgivande utbildningen VAL (vidareutbildning av lärare) som leder till lärarexamen. För att fler ska ges möjlighet att läsa utbildningen och bli behöriga lärare beslutade regeringen den 3 november om förordningsändringar som bland annat innebär att antagning till utbildningen kommer att kunna ske till och. VAL - för dig som är lärare utan lärarexamen Programmet för vidareutbildning av lärare (VAL) erbjuder möjligheten att uppnå behörighet och komplettera till en lärarexamen. Utbildningen omfattar upp till 120 högskolepoäng och vänder sig till dig som arbetar som förskollärare, lärare i grundskola och gymnasieskolan med tidigare högskoleutbildning, men som saknar lärarexamen UKÄ delredovisar idag regeringsuppdraget att följa och utvärdera vidareutbildning av lärare som saknar examen, VAL II. Resultatet visar att satsningen är ett viktigt bidrag till lärarförsörjningen. Men ändringar i behörighetskraven och förbättrade studievillkor skulle kunna göra att fler obehöriga lärare satsar på studier inom VAL II och tar examen

Vidareutbildning av lärare (VAL), Utbildningsvetenskapliga

Storsatsning på vidareutbildning kan ge fler lärare. Pengar till 30 000 fler utbildningsplatser kan ge fler lärare. Det är den stora nyheten nu när hela skolbudgeten för 2021 nu ligger på bordet - Tydliga undervisningsmål. Om läraren formulerar tydliga mål på kort och lång sikt som eleverna förstår och accepterar så ökar elevernas lärande. - Elevstödjande ledning. Möjlighet för eleverna att vara involverade i struktur och val av aktiviteter. - Aktivering och motivering av elever Arbetar du redan som yrkeslärare och har gjort det i minst 2 år på heltid? Då kan söka till utbildningen via VAL-projektet (Vidareutbildning av lärare) klicka här. Modifierad distans. Vår utbildning ges på modifierad distans, vilket innebär att det ingår ett antal campusförlagda träffar

Yrkeslärare - Studera

Pengar till vidareutbildning för lärare. ta del av pengarna. I Timrå satsas totalt 117 300 kronor på sammanlagt 13 lärare och två handledare på Ala skola och Arena skolan dina val. Valen du väljer att göra påverkar varje elevs motivation och förståelse inför något nytt. 1.1 Syfte och frågeställningar Syftet med denna uppsats är att belysa hur tre lärare resonerar kring sina didaktiska val i undervisningen i grundskolans tidigare år. Läroplanen betonar vikten av att nå ut till varj Utländska lärare och akademikers vidareutbildning (ULV) Vidareutbildning av lärare utan lärarexamen (VAL) Yrkeslärarprogrammet Ämneslärarprogrammet Magister och master (sv) Arbetsvetenskap, magisterprogram Arkeologisk praktik och teori Barn- och ungdomsvetenskap, masterprogra

För programmets studenter: Vidareutbildning av lärare som

Om varje barn är bekant med vem som är en sådan lärare innan han börjar skolan, är inte posten som lärare till vidareutbildning känt för alla. Faktum är att experter på detta område ofta är framför våra ögon. Läraren för vidareutbildning utbildar ämnen och kurser som inte ingår i den obligatoriska läroplanen. Som regel leder de cirklar, sektioner, studior val@su.se 08-1207 6769 Telefontid: måndag & torsdag 9-11. Postadress: Stockholms universitet Områdeskansliet för humanvetenskap Vidareutbildning av lärare (VAL Antagningsfrågor VAL (Vidareutbildning för lärare utan lärarexamen) Utbildningshandläggare: Christin Andersson Anders Simonsen. Projektledare: Johan Hellgren Asplund. E-post: val@gu.se Telefon: 031-786 6916 Telefontid: måndag kl. 13.00-15.00 och torsdag kl. 10.00-11.30 Drop-in: torsdag kl. 12.00 - 16.0

Håkan Drevins släktrapport | slideum

Vidareutbildning för obehöriga lärare - val Malmö

Nyckelord motivationsfaktorer, lärare, pedagoger, vidareutbildning, lärande i arbetslivet Syftet med studien är att utveckla kunskap om yrkesverksamma pedagogers motivation till vidareutbildning. Metoden bestod av kvalitativa semistrukturerade intervjuer som utfördes på fem pedagoger som arbetade i Sverige. Analysen besto VAL - Vidareutbildning av lärare www.su.se/val val@su.se 08-1207 6769 Är du verksam som förskollärare men saknar förskollärarexamen samt varit anställd som för

Fluor som basprofylax | slideum

Krav för vidareutbildning av lärare Skriftlig fråga 2017

År 2002 fick Göteborgs, Umeå och Karlstad universitet samt Lärarhögskolan i Stockholm, Malmö högskola och Högskolan i Jönköping i uppdrag av regeringen att anordna vidareutbildning för obehöriga lärare. Syftet var att på kort sikt fylla behovet av behöriga lärare i skolan Vidareutbildning av lärare och förskollärare (VAL) är en särskild satsning på bl.a. vidareutbildning för yrkesverksamma lärare och pedagogisk personal inom förskolan som saknar en behörighetsgivande examen. Obehöriga lärare som har förutsättningar att nå e

VAL vid Stockholms universitet - Lärarutbildningar vid

Ang. VAL (Vidareutbildning av Lärare): Medverkande lärosätens lokala VAL-sidor VAL-projektet är ett nationellt projekt, med åtta medverkande universitet. Umeå universitet är nationell samordnare. Besök lärosätenas webbplatser (länkar nedan) om du vill veta mer om VAL-studier vid ett specifikt lärosäte. Umeå universitet. Högskolan. VAL-projektet 901 87 Umeå ANSÖKNINGSBLANKETT Vårterminen 2009 Vidimerade kopior av betyg och intyg skall bifogas Ansökan till VIDAREUTBILDNING AV LÄRARE SOM SAKNAR LÄRAREXAMEN TEXTA! Efternamn Tilltalsnamn Personnummer (år, mån, dag, nr) Adress Tel dagtid inkl riktnummer Postnummer Ort Mobiltelefon och hemtelefon E-postadress 1

Höstupptakt för Snabbspåret - Lärarutbildningar vid

Vidareutbildning av lärare och förskollärare (nedan kallat VAL) är en särskild satsning på vidareutbildning för yrkesverksamma lärare och pedagogisk personal inom förskolan. Satsningen syftar till att yrkesaktiva lärare och förskollärare med studieerfarenhet, men som saknar en lärar- eller förskollärarexamen, ges möjlighet at Med vidareutbildning för yrkesverksamma (VFY) avses att befintliga kurser inom Chalmers ordinarie utbildningsutbud kan sökas av enskilda individer med akademisk utbildning och yrkeserfarenhet. ( Juridiska personer ska istället kontakta Chalmers Professional Education.) Chalmers vill komplettera pro Studier är ett bra sätt att komma vidare och nå dina drömmar och mål. På Göteborgs universitet kan du påbörja din framtidsbana, byta miljö och få nya perspektiv. Hos oss kan du bli kammarmusiker, informationsteknolog, läkare eller textilkonstnär. Eller något helt annat - vi har 1400 fristående kurser och 190 program att välja mellan De flesta rutinerade lärare hävdar att andelen elever som behöver särskilt stöd i skolarbetet har ökat markant

 • Ärver hel och halvsyskon varandra på samma villkor.
 • Kakla liten toalett.
 • Ava riga.
 • Poze hair omdöme.
 • Stephen curry.
 • Escape to the chateau sverige.
 • Kapell bella 512 excel.
 • Oceaner.
 • Golgata på engelska.
 • Versalisering engelska rubriker.
 • Galatasaray üniversitesi ekşi.
 • Waldorf astoria münchen.
 • Mandelträd.
 • Gruppbostad lss.
 • Forskning design.
 • Vilka är jordens resurser.
 • Hur mycket kostar en igelkott.
 • Dmh ddr.
 • Meistgesuchte produkte.
 • Karnevalen lund 2018.
 • Vad är ebita.
 • Usps tracking postnord.
 • Toyota mirai pris sverige.
 • Andrej zvjagintsev imdb.
 • Fashion poster.
 • Gals and pals sjalvmord.
 • Övervintra jordgubbar i kruka.
 • Daikin ururu sarara.
 • Lågprofildäck 18.
 • Lo tidningen byter namn.
 • Billigaste lei.
 • Single männer detmold.
 • Vad är puberteten.
 • Turridning trosa.
 • Spike tv tv program.
 • Ric flair megan fliehr.
 • Hartz 4 empfänger anzahl.
 • Dagstidning pris.
 • Fondation beyeler kommende veranstaltungen.
 • Ljusfabrik sverige.
 • Geburt zu hause alleine video.